Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ds 2020:6 : E-Book


Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ds 2020:6 : -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-03-06
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138250358
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,5

FÖRKLARING:

De ändringar som föreslås innebär att hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. De bestämmelser i livsmedelslagen som inte uttryckligen är begränsade till att gälla livsmedel föreslås också gälla för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

...er / Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) Remisspromemoria 3 april 2020 REMISSYTTRANDE ... Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 - Häftad ... ... . Vårt diarenr: 2020/216 Ds 2020:6 : häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789138250358 De ändringar som föreslås innebär att hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. SPIF har blivit tillfrågad som remissinstans att inkomma med synpunkter gällande: Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6). Om någon av SPIFs medlemmar är intresserade att b ... Material och produkter avsedda att komma i kontakt med ... ... . SPIF har blivit tillfrågad som remissinstans att inkomma med synpunkter gällande: Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6). Om någon av SPIFs medlemmar är intresserade att bidra med synpunkter kan ni kontakta branschansvarig (Lennart Johansson). Om stort intresse föreligger bland våra företag erbjuder sig branschansvarig att samordna ... och produkter avsedda att komma kontakt med livsmedel. En del kommuner och länsstyrelserna har fått remissen. Vi kommer i fortsättningen att ha tillsyn på företag som tillverkar förpackningsmaterial. En lista över remissinstanser för skrivelsen, som heter Ds 2020:6 i länken nedanför. Remissvar Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) 2020-05-26: V-2020-0154 (pdf 162 kB) Remissvar Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 2020-05-26: V-2020-0142 (pdf 224 kB) Remissvar Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv ... Nu har Näringsdepartemenet publicerat promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6). Promemorian föreslår ändringar i svensk lagstifning för att: hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. Nu har Näringsdepartemenet publicerat promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6). Promemorian föreslår ändringar i svensk lagstifning för att: hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. 2020-05-28. Näringsdepartementet - Yttrande. Yttrande över Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) Pris: 117 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Livsmedelsgodkännande Fullständig efterlevnad av danska och internationella standarder Många av Acoplastics PTFE-komponenter används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin där det ställs höga miljö- och kvalitetskrav. Vi baserar vår försäkran om överensstämmelse på råvaruleverantörernas data samt våra egna tester. Om ditt företag har en egen godkännandemall som ni önskar ... Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) 2020-05-25 Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19. 2020-05-19 Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 2020-05-19 Pris: 639 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. SOU 2020:8 (Kommunutredningen) : Slutbetänkande från utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen (Fi 2017 SPIF har blivit tillfrågad som remissinstans att inkomma med synpunkter gällande: Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsme...