Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 E-Book


Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 - Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-22
FÖRFATTARE: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
ISBN: 9789139117186
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,37

FÖRKLARING:

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso- och sjukvårdslagen.I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.Nya bestämmelser har införts i SoL som förtydligar kommunens möjlighet att inrätta särskilda boenden även för den grupp äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt, s.k. biståndsbedömt trygghetsboende.Det har vidare införts regler i LVU om omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige. Härigenom har det klargjorts att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU.Det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen har stärkts på olika sätt. I samband med detta har underrättelseskyldigheten enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgats till att omfatta även kommunerna.En ny djurskyddslag har trätt i kraft. I samband med detta har det införts en ny sekretessbrytande bestämmelse i OSL som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polisen.

...r Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu! Nya sociallagarna - med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 : Författare: Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders: Titel: Nya sociallagarna - med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020: Upplaga: 33 uppl ... LIBRIS - Nya sociallagarna ... . Utgivningsår: 2020: Omfång: 652 sid. Förlag: Norstedts Juridik: ISBN: 9789139117186: Typ av verk: Lagkommentar: I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vidare har det genomförts ändringar i SoL i syfte att stärka möjligh ... nya sociallagarna | Adlibris ... .a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vidare har det genomförts ändringar i SoL i syfte att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt ... Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson. Lundgren, Lars, jurist, 1956- (författare) Sunesson, Per-Anders, 1963- (författare) ISBN 9789139116608 Trettioandra upplagan Publicerad: Stockholm : Norstedts juridik , [2019] I den 30:e upplagan av Nya Sociallagarna - med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017 - tar författarna Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson upp flera nyheter. Bland dessa de två nya skuldsaneringslagarna och förtydliganden om kommunernas ansvar kring skuldsanering, och vissa ändringar i bestämmelserna som reglerar socialtjänstens personal. Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019 (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu! Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 av Lars Lundgren, 1956- Per-Anders Sunesson Anders Thunved ( Bok ) 2018, Svenska, För vuxna LIBRIS titelinformation: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved. Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017. av Lars Lundgren, 1956-Per-Anders Sunesson Anders Thunved (Bok) 2017, Svenska, För vuxna Ämne: Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialpolitik, Sverige, Juridik, Lagstiftning, Rättsvetenskap, Upphov: Lundgren L, Sunesson P A, Thunved A, (2020) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020. 33 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 500 s. Socialstyrelsen, (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 250 s. Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016 av Lars Lundgren, 1956- Per-Anders Sunesson Anders Thunved ( Bok ) 2016, Svenska, För vuxna Lundgren L, Sunesson P A, (2019) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019, 32, [rev.] uppl. Stockholm: ... Sunesson P A, (2019) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019, 32, [rev.] uppl. Stockholm: Nordstedts juridik. 640 ... 31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö) 30 augusti 2021 ... Advokaten 1 VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE, 5U samt verkställigh eten av sådana avgöranden och överenskommelser NYA SOCIALLAGARNA, 33U Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 Mats Sjösten ISBN: 978-913902107- Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson ISBN: 978-913911718-6 PRESKRIPTION I ARBETSRÄTTEN, 4U En vägledning för praktiker Bo Ericson, Stellan Gärde ISBN: 978-913911724-7 ... Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2015. av Lars Lundgren Per-Anders Sunesson Anders Thunved (Bok) 2015, Svenska, För vuxna Begagnad kurslitteratur för dina studier! Handla online eller i någon av våra 10 butiker. Hos Campusbokhandeln kan du både köpa och sälja ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker!...