Rätt Arbetsrätt (Online) E-Book


Rätt Arbetsrätt (Online) - Robert Sevenius pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2006-11-06
FÖRFATTARE: Robert Sevenius
ISBN: 9789162281625
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,8

FÖRKLARING:

...g - rättigheter och skyldigheter Uppsägning - personliga skäl ... Arbetsrätt och lagar - SKR ... ... Om skälet till uppsägningen är arbetsbrist, ska information lämnas om att medarbetaren har rätt till återanställning och att hen behöver anmäla sitt eventuella intresse för det. Rätt Arbetsrätt 2020 av Louise Ideström D'Oliwa , Stefan Flemström häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789152358696. Rätt Arbetsrätt är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar. Boken innehåller ett flertal fylliga rättsfallsreferat från ... Arbetsrätt - böcker - 2020 | Adlibris ... . Boken innehåller ett flertal fylliga rättsfallsreferat från ... Rätt Arbetsrätt 2018 innehåller information om den nya dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas. Förordningen ersätter personuppgiftslagen i Sverige och innehåller regler som gäller för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Dessutom har boken kompletterats med information kring missgynnande av föräldralediga. Därtill har uppdaterad ... Utgångspunkten inom arbetsrätten är att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagare inom ramen för arbetstagarens arbetskyldighet. Detta kallas för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Detta betyder att en arbetsgivare som huvudregel har rätt att ändra en anställds arbetsuppgifter. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering. [1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. [2] Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av "arbetstagare". Arbetsrätt ONLINE - aktuell lagstiftning och hur du tillämpar den. Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS; ... Gör rätt från början. Omorganisation och förändringar i organisationen får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Arbetsrätt, Onlineutbildning - Rådgivning inom arbetsrätt "Arbetsrättsjouren är en oberoende aktör och utgår alltid från lagen när vi ger rådgivning och svar inom arbetsrätten. ... då har båda parter en rätt att säga upp anställningen i förtid och man brukar tala om en månads uppsägningstid. Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott. SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du har rätt att lämna arbetsstället. Exempelvis kan du äta, stänga av telefonen och inte behöva vara tillgänglig. Rasten räknas inte in i arbetstiden. Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de innebär. ... Alla människor har rätt att trivas och må bra när de är på sin arbetsplats och därför har vi sedan 1977 arbetsmiljölagen, AML. Alkoholism är ju en sjukdom och om jag har förstått saken rätt kan en arbetsgivare inte sä...