Den anmälda korruptionen i Sverige : Struktur, riskfaktorer och motåtgärder E-Book


Den anmälda korruptionen i Sverige : Struktur, riskfaktorer och motåtgärder -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-07-05
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789187335129
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,20

FÖRKLARING:

Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma? Mot vilka riktar sig korruptionen, var finns de som får otillbörliga erbjudanden, vad är det som erbjuds och hur går mutförsöken till? Syftet med denna rapport är att öka kunskapen hos kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och privata företag om var riskerna finns. Mot bakgrund av identifierade riskfaktorer och riskområden lämnar rapporten också förslag på förebyggande åtgärder.

...ten ... Den anmälda korruptionen i Sverige ... PDF September 2013 Är din verksamhet särskilt utsatt för ... ... . Struktur, riskfaktorer och motåtgärder, Brå 2013:15 ... Korruptionens struktur i Sverige, Brå 2007:21 och RiR ... rådet (Brå) i juli i år "Den anmälda korruptionen i Sverige - Struktur, riskfaktorer och motåtgärder", (Rapport 2013:15), där särskilt korruptionsutsatta branscher och situationer identifieras, vara till viss vägledning. Elisabeth Eklund, Partner, och Sofia Korruption kan ta sig olika uttryck, men grunden är ändå alltid densamma. Det handlar om maktmissbruk. Genom att ta ... Den anmälda korruptionen i Sverige : Struktur ... ... . Det handlar om maktmissbruk. Genom att ta emot mutor och belöningar missbrukar muttagaren sin makt och position, och det är just vad mutgivaren vill - att mutor och belöningar ska påverka någon att missbruka sin makt och ställning. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, kom i somras med rapporten "Den anmälda korruptionen i Sverige - strukturer, riskfaktorer och motåtgärder" och den kommer för mina ögon nu. Hur ser korruptionen ut egentligen? Och är journalister mer korrumperade, eller lättare att korrumpera, än andra? Den anmälda korruptionen i Sverige - Struktur, riskfaktorer och motåtgärder (Brå 2013:15) Karteller och korruption - Otillåten påverkan mot offentlig upphandling (Brå 2010:9) Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ESO är en självständig tankesmedja under Finansdepartementet med uppdraget att formulera och söka svar på ... Buy Den anmälda korruptionen i Sverige : Struktur, riskfaktorer och motåtgärder by Brottsförebyggande rådet/Brå (ISBN: 9789187335129) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. (Transparency International 2012) och Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter om korruptionens struktur i Sverige (Brå 2007:21) samt om strukturer, riskfaktorer och motåtgärder i fråga om den anmälda korruptionen i Sverige (Brå 2013:15). Var finns korruptionen och vad beror den ... korruption.1 En möjlig förklaring är att Sverige anses ha en låg nivå av korruption. ... Struktur, riskfaktorer och motåtgärder, ... Nästan en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn. Men det är oftast mutor av mindre ekonomiskt värde. I rapporten föreslås en rad förebyggande åtgärder. Läs rapporten på Brå:s webbplats Den anmälda korruptionen i Sverige : struktur, riskfaktorer och motåtgärder (Rapport 2013:15) Den anmälda korruptionen i Sverige : struktur, riskfaktorer och motåtgärder / Linda Hols Salén och Lars Korsell. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 2013. - 84 s. - (Rapport / BRÅ ; 2013:15) 3 Den anmälda korruptionen i Sverige Struktur, riskfaktorer och motåtgärder Rapport 2013:15 4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Uppsatsen tar upp vilken definition av visselblåsning och korruption som studien förhåller sig till ... förändringen av den sociala identiteten och den nedbrytande statusen som sker efter att gå ut ... Den anmälda korruptionen i Sverige. Struktur, riskfaktorer och motåtgärder. 2013, s. 7 9 Ibid s.16 Vid riskbedömningen kan bl.a. den rapport som publicerades av Brottsförebygganderådet (Brå) i juli i år "Den anmälda korruptionen i Sverige - Struktur, riskfaktorer och motåtgärder", (Rapport 2013:15), där särskilt korruptionsutsatta branscher och situationer identifieras, vara till viss vägledning. Vid riskbedömningen kan bl.a. den rapport som publicerades av Brottsförebygganderådet (Brå) i juli i år "Den anmälda korruptionen i Sverige - Struktur, riskfaktorer och motåtgärder", (Rapport 2013:15), där särskilt korruptionsutsatta branscher och situationer identifieras, vara till viss vägledning....