Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar. I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. DS 2014:11 E-Book


Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar. I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. DS 2014:11 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-05-16
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138240977
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,46

FÖRKLARING:

Sveriges sjätte nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention. I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som man enats om inom FN:s klimatkonvention. Utsläpp och upptag av olika växthusgaser redovisas för varje sektor och sammantaget för varje år sedan 1990 liksom olika styrmedels inverkan på utsläppen.De utvärderingar som redovisas i rapporten visar att Sverige lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp. De införda styrmedlen har haft en betydande effekt och utsläppen har minskat med ungefär 16 procent mellan 1990 och 2011. Preliminära utsläppssiffror för 2012 visar att utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990. Samtidigt kan Sverige uppvisa en god ekonomisk tillväxt med en BNP ökning på nästan 60 procent sedan 1990.

...ed Förenta nationernas konvention om. klimatförändringar, som godkändes genom rådets beslut ... De kylande stjärnorna : en kosmisk syn på ... ... . 94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av. Förenta. nationernas. ramkonvention. om. klimat-förändring (6), är att uppnå en stabilisering av koncentra-tionen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som Delegationen konstaterar att enligt miljöriktlinjerna punkt 51.1 är det, som grund för att få undantag eller nedsättning av skatter som införts av miljöskäl, likvärdigt om företagen deltar i handelssystemet eller har långsiktiga avtal med staten. 4 Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. enlighet m ... Sveriges tredje nationalrapport om klimatförändringar ... . 4 Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. enlighet med vad regeringen angett i budgetpropositionen för 2009 ... ringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås. ... klimatförändringar, storskalig påverkan på ekosystem och haven samt storskalig spridning av kemikalier....