God man och förvaltare - En handbok E-Book


God man och förvaltare - En handbok - Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-09-01
FÖRFATTARE: Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt
ISBN: 9789144110257
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,69

FÖRKLARING:

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma.De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad du bör tänka på. Ett särskilt kapitel ägnas åt redovisningen till överförmyndaren och den löpande bokföringen. Boken tar även upp speciella åtgärder som kan förekomma, exempelvis avveckling och försäljning av bostad samt deltagande i bouppteckning och arvskifte. Genom hela boken får du ta del av erfarenheter och råd från personer som haft uppdrag under många år.Genom att läsa boken och gå igenom övningarna på webben kan du inhämta de kunskaper som krävs för ett första uppdrag som god man. Om du redan är god man eller förvaltare fungerar även boken som en handbok under dina uppdrag.När du köper boken får du samtidigt tillgång till bokens digitala material med interaktiva övningar, fördjupade teoretiska avsnitt, en genomgång av viktiga blanketter och mycket mer.

...ller förvaltare kallas för huvudman) Om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap är, eller inte kan uttrycka sin vilja, ska närstående ges möjlighet att yttra sig ... Vad innebär god man eller förvaltare - Järfälla kommun ... . Huvudmannen kan också när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra. God man eller förvaltare är en praktisk hjälp för dig som är god man eller förvaltare. Boken ger svar på många av de frågor som brukar dyka upp, till exempel vad man får och inte får göra. Här redogörs också för vad det kan innebära att vara god man för ett flyktingbarn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. God man och förvaltare - En handbok med tillhörande w ... God man & förvaltare - praktisk handbok ... . Här redogörs också för vad det kan innebära att vara god man för ett flyktingbarn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. God man och förvaltare - En handbok med tillhörande webbutbildning Köp utbildningsmaterial för 385 kr. off original price! Kupongen du angav har gått ut eller är inte giltig, men kursen är fortfarande tillgänglig. Att vara god man ... förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna hur överförmyndaren skall utöva sin Dessa och många andra frågor besvaras i "Gode mannens ABC", den heltäckande handboken för gode män och förvaltare.Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk som uppdraget som god man och förvaltare. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör. Rollkoll, två material om god man och förvaltare. Handbok för nya gode män och förvaltare Handbok - Välkommen som god man eller förvaltare - PDF (1 MB) Om du som god man eller förvaltare företar en rättshandling utanför ditt förordnande blir handlingen ogiltig för huvudmannen enligt 11 kap. 5 § föräldrabalken men gode mannen/förvaltaren kan få ersätta godtroende tredje man enligt 11 kap. 6 § föräldrabalken. 2.2 Myndighetskontakter m.m. som ny god man/förvaltare En god man/förvaltare bör ha goda kunskaper om hur samhället fungerar för att kunna utföra uppdraget som god man/förvaltare och därav ha kännedom om exempelvis var man ska vända sig med frågor och ansökningar för huvudmannens räkning. 1.3 Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap God man och förvaltare. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Personen som har god man eller förvaltare kallas huvudman. Mellan att ha god man och förvaltare finns det en avgörande skillnad. God man. En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. God man och förvaltare : en handbok / Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt. Sjöstedt, Daniel, 1981- (författare) Sporrstedt, Peter, 1973- (författare) ISBN ... Som god man eller förvaltare bör man vara att van att hantera ekonomiska frågor och myndighetskontakter, samt ha en god insikt i hur samhället fungerar och vilka stödinsatser som finns. I texten används termerna "ställföreträdare" och "ställföreträdarskap" där samma regler gäller för både gode män och förvaltare....