Att styra organisationer med konkurrens E-Book


Att styra organisationer med konkurrens - Stefan Arora-Jonsson, Maria Blomgren, Anders Forssell, Caroline Waks pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-11-06
FÖRFATTARE: Stefan Arora-Jonsson, Maria Blomgren, Anders Forssell, Caroline Waks
ISBN: 9789144126012
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,22

FÖRKLARING:

Konkurrens är en viktig och vitt spridd styrform i dagens samhälle. Tillhandahållandet av allt från dagligvaror och bilar till sjukvård, skola och tv-program styrs i allt högre grad genom att utförare får konkurrera med varandra. Konkurrens har blivit en så vanlig styrform att den ofta ses som ett ”naturligt tillstånd”, som om det inte finns några alternativ.Huvudbudskapet i denna bok är att konkurrens inte är ett naturligt tillstånd. Konkurrens behöver oftast beslutas och organiseras fram, vilket innebär att saker och ting ofta behöver ändras för att det ska kunna bli konkurrens. Författarna beskriver hur konkurrens faktiskt fungerar, varför konkurrens införs, hur konkurrens skiljer sig från andra mer välkända styrformer och vilka resultat man kan vänta sig vid införandet av konkurrens som styrform. Till exempel förklaras varför konkurrens ofta leder till mer av samma i stället för ökad variation, och hur professioner som läkare och lärare påverkas av att konkurrera.Exemplen i boken kommer framför allt från offentlig sektor, men principerna fungerar lika väl för andra sektorer. Författarna menar att detta är värdefull kunskap för alla som är chefer, medarbetare eller kunder i organisationer som har konkurrensutsatts – vilket inbegriper de flesta i vårt samhälle.

... Att styra value-added selling Författare: Damm, Erik Ekonomprogrammet ... PDF Att styra utifrån en beställarroll - natverken.se ... ... Konkurrensen har förändrats i och med att flera större kedjor har satsat på att sälja sina ... också att hela organisationen måste ta till sig denna filosofi för att fullt ut kunna bli en value- Organisation, konkurrensutsättning och valfrihet Varför konkurrensutsättning I samband med den ekonomiska krisen på 90-talet kom den offentliga sektorn i fokus. Många menade att den offentliga sektorn var för stor, byråkratiskt ... Stöd för att styra och leda - SKR ... . Många menade att den offentliga sektorn var för stor, byråkratiskt och kostnadsdrivande. Många ansåg att det offentliga monopolet behövde brytas för att Kompetens och vilja att hantera konflikter. den negativa organisationen o r g a n i s a t i o n e n : Den negativa organisation styrs av en rädd chef. I den är medarbetarna obekanta med organisationens mål och riktlinjer. I den negativa organisationen finns stora risker att det skapas, Osäkerhet. Rädsla. Konkurrens. Harmonisk konfliktsyn. Konkurrens (latin: "sammanlöpande" från con, "tillsammans" och currens, "springa", "löpa") är ett begrepp som främst används inom ekonomi, biologi, politik och sociologi.Det är en situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor. 5.6 Fördelar och nackdelar med att styra med nyckeltal ... faktorerna både möjliggör och tvingar företagen att se framåt i en hårdnande konkurrens. ... är viktigt att alla i organisationen vet vad företagets strategi, visioner och mål är för att kunna utföra sina arbeten i enlighet med detta. lite brasklappar till boken organisation och ansvar kapitel organisatoriska processer som hindrar ansvarstagande det som karakteriserar moderna organisationer, I Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport strax före jul fick Trafikverket skarp kritik för att entreprenaderna generellt är för stora. Stefan Dahlgren, ordförande för CM-bolagen, hävdar att en lösning finns i Construction Management som dels ökar konkurrensen och dels kan stimulera kreativa lösningar....