Värdeskapande HR E-Book


Värdeskapande HR - Dave Ulrich, Wayne Brockbank pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2007-04-19
FÖRFATTARE: Dave Ulrich, Wayne Brockbank
ISBN: 9789144005348
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,36

FÖRKLARING:

Human Resources området befinner sig i en genomgripande förändringsfas. Stora delar av traditionellt HR-arbete som administration av löner och förmåner automatiseras och läggs ut på andra företag. Därför är det dags att förändra och utvidga HR-funktionen. En viktig del av denna förändring är att HR tydligt inriktas på att skapa värde som levereras till kunder, investerare, medarbetare och chefer.I Värdeskapande HR lägger Dave Ulrich och Wayne Brockbank fram en handlingsbaserad modell för hur denna omvandling kan se ut. De presenterar ett antal kriterier som främjar värdeskapande och går igenom vad HR-ansvariga måste göra för att uppfylla dessa. De bör- noga bevaka händelser i omvärlden och vid behov anpassa HR-arbetet efter dessa- skapa ett tydligt samband mellan HR-arbetet och det värde som det skapar för olika intressenter- prioritera HR-processer efter vilket värde de skapar- se till att HR-avdelningens strategi och organisation stödjer företagets affärsidé- ge alla HR-medarbetare relevant kompetensutveckling.Boken innehåller flera verktyg och praktiska exempel för att utvärdera och förbättra HR-funktionen inom olika typer av företag. Den riktar sig främst till personer som arbetar med HR, men även andra personalgrupper kan ha nytta av dess idéer.

...ield of work and employment is constantly undergoing changes ... PDF Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten ... . In order to help organizations to adjust to new conditions, different models for organizing have been Lyft Din HR-Rapportering Det smidiga sättet att hålla koll på företagets viktigaste KPI:er. Värdeskapande. Med ett faktabaserat underlag fattar ni bättre beslut. Datadriven HR. Att följa dina nyckeltal är första steget till att jobba datadrivet med HR. Spara tid. Logga in för att reservera. Genom att reserver ... Värdeskapande HR (32505-01) | Studentlitteratur ... . Spara tid. Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 HR och rekryterande chefer behöver utveckla sitt samarbete för att ge en bättre kandidatupplevelse och öka kvaliteten i urvalet. Och HR och ledning behöver planera tillsammans för att HR ska lägga fokus på rätt saker och möjliggöra ett mer långsiktigt värdeskapande till organisationen. #8 Teknologin tar större plats Forskningsprojektet HR-transformation Tre frågor: 1. Hur gick det med uppdelningen av HR-funktio-nerna - omfokusering mot mer specialiserat, strategiskt och värdeskapande HR-arbete? 2. Hur har linjechefernas uppfattat transformations-idéerna, och hur har deras arbete med HR-frågor förändrats? 3. Värdeskapande HR-ledning - Så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov. Titlar i serien. Lediga jobb; Om Liber; Event; Nyhetsbrev; Kontakt och kundservice Syftet med projektet är att bidra med kunskap om kompetensförsörjning och värdeskapande HR-arbete, med utgångspunkt i hur detta fungerar i det dagliga arbetet. I projektet studeras hur HR-praktiker själva ser på sitt arbete, kompetenser och värde deras arbete bidrar med till respektive organisation. HR TJÄNSTER VÄRDESKAPANDE HR Våra kunders viktigaste resurs är deras medarbetare och för att säkerställa att våra kunder har ett hållbart medarbetarklimat arbetar vi proaktivt med medarbetarens hela livscykel: Ulrich, Dave: The HR value proposition. Värdeskapande HR / Dave Ulrich och Wayne Brockbank ; översättning: Emily Jamison Gromark. Ulrich, Dave (författare) Brockbank, Wayne (författare) Jamison Gromark, Emily (översättare) ISBN 9789144005348 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2007 Uttrycka vårt värdeskapande. En medarbetare som vet sin egen och sin organisations betydelse och värde kan också skaffa sig förmågan att uttrycka detta för kolleger, kunder och andra. Det här lärandesteget handlar således om att träna sig att uttrycka stolthet på alla bemötandenivåer, intern och externt, så att hela organisationens förmåga att uttrycka sitt värdeskapande stärks. Åström HR Consulting ägs av mig; Pia Åström och jag är en affärsdriven och värdeskapande senior HR Partner med mångårig erfarenhet av både operativ och strategiskt HR-arbete. Jag har stor erfarenhet av att gå in och göra skillnad i roller som HR Manager, HR Business Partner, konsult, coach och projektledare i olika branscher. David Ulrich, HR from the Outside in: Six Competencies for the Future of Human Resources HR-avdelningen ska i många fall också bidra till de mål som företaget har satt upp. Det är viktigt att du förstår hur företaget arbetar för att kunna jobba mer målmedvetet med de anställda för att öka värdeskapandet. Värdeskapande aktiviteter. Värdekedjan delas upp i olika aktiviteter för att ett företag ska kunna se var i kedjan de är konkurrenskraftiga, samt var de är svaga. Genom att dela upp de olika aktiviteterna som sker i ett företag i olika steg blir det enklare att se och utvärdera varje del i företaget. Värdeskapande HR (Häftad, 2007) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu! Datadriven HR innebär värdeskapande HR. Kompetens För att lyckas med HR analytics krävs både domänkunskap (dvs HR kompetens) samt analyskunskap. Vi erbjuder dessa kompetenser i kombination för att säkerställa framgångsrika analysprojekt. Det är många faktorer som har betydelse för värdeskapande HR-arbete vilket främst inkluderar kompetens, maktpositioner, HR-rollens utformning, identitet och effekter. Underlag till studien har samlats in genom tio semistrukterade intervjuer som därefter har meningskoncentrats enligt fenomenologisk metodologisk utgångspunkt. värdeskapande HR-arbete innefattar inte existerar. Däremot urskiljs att det bland HR-praktiker finns ett större fokus på finansiella och strategiska värden än sociala värden. Det är många faktorer som har betydelse för värdeskapande HR-arbete vilket främst...