En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) E-Book


En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-19
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138249574
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,74

FÖRKLARING:

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrukerna:Regleringen på radio- och tv-området Förutsättningar för samreglering och självreglering videodelningsplattformstjänster Innehåll som uppmanar till våld, hat eller terroristbrott Skydd av minderåriga och krav på information Audiovisuella kommersiella meddelanden Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Främjande av europeiska produktioner Tillsynsmyndigheternas oberoende och effektiva överklagandemekanismer Översyn av radio- och tv-lagen utifrån ett nytt säkerhetsläge Tillståndsperioden för marksänd tv Sanktioner i radio- och tv-lagenSärskild utredare: Maria EkaKöp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!

...aget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar ... Dokument & lagar - Riksdagen ... . Bland kapitelrubrukerna: Regleringen på radio- och tv-området Förutsättningar för samreglering och självre Remittering av betänkandet från 2018 års AV-utredning (Ku2018:03): En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) (Ku2019/01489/MD) Inledning Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio-_och_tv-lagen i vissa andr ... PDF En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ... ... . Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio-_och_tv-lagen i vissa andra delar. Utredningen redovisar i betänkandet sina förslag och bedömningar i dessa avseenden och i några närliggande frågor. 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) Beteckning: Ku 2018:03 Departement: Kulturdepartementet Senast ändrad: 2020-03-11 Status: Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:55 Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 32 85 (Fredriksson) En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) Häftad. 639. Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. SOU 2019:25 : Betänkande från 2018 års utstationeringsutredning ... Pris: 251 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SOU 2018:58 : Betänkande från Utredningen om samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03) Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Statens offentliga utredningar 2019:39. sou 2019 39 En moderniserad radio- och tv-lag genomförande av ändringar i AV-direktivet Betänkande av 2018 års AV-utredning Stockholm 2019 SOU 2019:39 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) Häftad. 639. Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. 2018 års AV-utredning har lämnat sitt förslag till regeringen. Den särskilda utredaren överlämnade fredagen den 16 augusti sitt betänkande En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) till kulturdepartementet. 2019-08-05 radio- och tv -lagen i vissa andra delar. Utredningen antog namnet 2018 års AV-utredning. I augusti 2019 överlämnade utredningen betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 3. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 4. Gå till butiken för En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) eller sök vidare på: Böcker och blad Ale eller En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. 2018 ...