Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram E-Book


Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-07-10
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138239919
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,77

FÖRKLARING:

Föreslår en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Förslagen bygger på att det finns en undervisning som möter alla elever. Stöd är den första insatsen som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektor. Rektor kan sedan göra bedömningen att eleven är i behov av särskilt stöd. Detta ska dokumenteras i ett särskilt åtgärdsprogram endast om eleven, om han/hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare begär det.

...ning - lärares arbete med åtgärdsprogram 2013-10-08 Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs ... Tid för undervisning. Ds 2013:50: lärares arbete med ... ... . -Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Dnr U2013/4296/S Sammanfattning Sveriges Skolkuratorers Förening har valt att i sitt remissvar fokusera på några områden som De områden som avses är: Åtgärdsprogram och skriftliga individuella utvecklingsplaner för undervisning: Lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:50). Här föreslogs förändringar som sedan delvis låg till grund för Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (DS 2013:50) Detta ärende. Status. Svar senast. 9 oktober 2013. Länk till remiss. Läs remissen. Kontaktperson. Ulf Lindberg. Näringspolitisk chef +46 8 762 6951 +46703456951 Skicka ett mail. ... PDF Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram ... ... . Här föreslogs förändringar som sedan delvis låg till grund för Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (DS 2013:50) Detta ärende. Status. Svar senast. 9 oktober 2013. Länk till remiss. Läs remissen. Kontaktperson. Ulf Lindberg. Näringspolitisk chef +46 8 762 6951 +46703456951 Skicka ett mail....