Redovisningens språk E-Book


Redovisningens språk - Dag Smith, Daniel Brännström, Andreas Jansson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-02
FÖRFATTARE: Dag Smith, Daniel Brännström, Andreas Jansson
ISBN: 9789144132969
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,51

FÖRKLARING:

Denna bok behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande en introducerande kurs.I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrån den teori som presenteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som utgetts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards).I denna femte upplaga har bokens första del reviderats för att vara i linje med IASB:s nya Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. Bokens andra del har uppdaterats till nu gällande IAS/IFRS samt anpassats till de förändringar som skett i del I.

...är ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell ... Redovisningens språk ... ... Redovisningens språk: Finansiell rapportering som organisationskommunikation . Projekt: Forskning ... 2016/01/01 → 2017/12/31: Participants. Henrik Rahm - Språk- och litteraturcentrum (Forskare) Niklas Sandell - Företagsekonomiska institutionen (Forskare) Peter Svensson - Företagsekonomiska institutionen (Forskare) Alexander Paulsson ... Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av mån ... Övningar till Redovisningens språk - Daniel Brännström ... ... ... Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang. Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar… Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision ger dig en bra grund för att kunna arbeta med många olika typer av uppdrag så som revisor, redovisningskonsult, redovisningsekonom eller controller inom både privat och offentlig verksamhet. Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet....