Planera för effekt! SOU 2014:84 : Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät E-Book


Planera för effekt! SOU 2014:84 : Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-12-29
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138242049
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,68

FÖRKLARING:

Samordningsrådets övergripande arbetsuppgifter har varit att genomföra dialogforum, etablera en kunskapsplattform och att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.Handlingsplanens rekommendationer och förslag har delats in i tre huvudområden som också har sin motsvarighet i samordningsrådets målformulering:Politiska ramverk och marknadsvillkor Kunddeltagande och samhällsaspekter FoU, innovation och tillväxt Slutligen innehåller också handlingsplanen ett avslutande avsnitt med diskussion om åtgärder på lång sikt som inte direkt knyter an till rekommendationerna i handlingsplanen.

...öretagen lämnar härmed sina synpunkter på samordningsrådets slutrapport, och har samtidigt ambitionen att delta aktivt i ett fortsatt arbete med de rekommendationer och förslag som rapporten presenterar ... Planera för effekt! - slutbetänkande från Samordning för ... ... . Ang. Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84) Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Samordningsrådet för smarta elnät har gjort ett omfattande och kvalificerat arbete. Pris: 248 kr. Häftad, 2014. Finns i lager. Köp Planera för effekt! SOU 2014:84 : Slutbetänkande från Samordningsr ... Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet ... ... . Samordningsrådet för smarta elnät har gjort ett omfattande och kvalificerat arbete. Pris: 248 kr. Häftad, 2014. Finns i lager. Köp Planera för effekt! SOU 2014:84 : Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84) (M2015/157/Ee) Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovanstående remiss. VTI avstår från att lämna synpunkter. För VTI Tomas Svensson Stf Generaldirektör Remissvar angående slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, "Planera för effekt!" SOU 2014:84 Svenskt Näringsliv har mottagit Samordningsrådet för smarta elnäts slutbetänkande på remiss och har följande synpunkter att lämna. Lagförslag Planera för effekt! - Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, SOU 2014:84 02 april 2015 · Rättsliga dokument , Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet Planera för effekt! SOU 2014:84 Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät ... från Energimyndigheten för att tjänstgöra som sekreterare ... Samordningsrådet har tidigare redovisat sitt arbete genom Års-rapport 2012 samt Delårs- och Årsrapport 2013. Samordningsrådet för smarta elnät överlämnar härmed sitt slut ... 28 januari, 2015 Planera för effekt - slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät. Svenska Teknik&Designföretagen och IT&Telekomföretagen har avgivit ett gemensamt remissvar på remissen SOU 2014:84 från Miljö- och energidepartementet. Samordningsrådets övergripande arbetsuppgifter har varit att genomföra dialogforum, etablera en kunskapsplattform och att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.Handlingsplanens rekommendationer och förslag har delats in i tre huvudområden som ocks...