Konsten att delta E-Book


Konsten att delta - Macarena Dusant pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-08-15
FÖRFATTARE: Macarena Dusant
ISBN: 9789185639922
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,16

FÖRKLARING:

Sveriges kulturråd har som mål att vår offentligt finansierade kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Enligt statistik från Myndigheten för kulturanalys har mångfalden inom kultursektorn när det gäller produktion, organisation och publik dock tenderat att minska de senaste femton åren. Konstnären Ola Öhlin startade projektet Konsten att delta år 2006 för att lokalisera och synliggöra konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför Sverige. Projektet visar att nyanlända konstnärers möjligheter att etablera sig är dåliga och att viljan att förändra detta fallit mellan stolarna hos institutioner och myndigheter. Konsten att delta är ett projekt för att öka antalet röster i det svenska kulturlivet. Denna bok berättar om hur det går till. Konsten att delta befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknads-, integrations- och kulturpolitik. Konsten att delta handlar om konstfältets maktstrukturer, politiska direktiv och om hur svenska konstnärer rasifieras. Den berättar om nyanlända konstnärers väg in i kulturlivet. Konsten att delta vänder sig till dig som arbetar med allas rätt till kultur liksom till dig som undrar över varför konstfältet är segregerande och segregerat. Konsten att delta identifierar strukturella mekanismer som tillsammans verkar för exkludering och upprätthållande av en homogen kultursektor. Boken sammanställer Ola Öhlins tioåriga arbete med utarbetade metoder och projektdeltagares erfarenheter. Boken utges med stöd av Eskilstuna kommun, Sörmlands läns landsting, Länsstyrelsen Sörmland, Statens kulturråd

..., Svenska tecknare, Illustatörcentrum, Svenska fotografers förbund, Sensus och Moderna Museet ... Konsten att delta - Macarena Dusant - nidottu ... ... . Konsten att delta nationellt. Professionella kulturskapare med annan etnisk bakgrund tillför nya infallsvinklar och internationella perspektiv i länets kulturliv. Nyanlända professionella kulturskapare behöver nätverk och kontakter i Sverige. Konsten att delta under sommaren. Utställningen HUB presenteras under perioden 20 juli - 20 augusti 2017. Om HUB De konstnärer, illustratörer och fotografer som är med i projektet Konsten att delt ... HUB/Konsten att Delta - Svenska Konstnärernas Förening ... ... . Om HUB De konstnärer, illustratörer och fotografer som är med i projektet Konsten att delta; bild och form, bjöds in för att medverka i en samlingsutställning på Konsten att delta vänder sig till dig som arbetar med allas rätt till kultur liksom till dig som undrar över varför konstfältet är segregerande och segregerat. Konsten att delta identifierar strukturella mekanismer som tillsammans verkar för exkludering och upprätthållande av en homogen kultursektor. Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av den svenska bild- och formbranschen. Det öppnar även för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk som utlandsfödda bild- och formskapare kan bidra med. Det handlar inte bara om integration utan även om demokrati och yttrandefrihet. Konsten att delta vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, ... Konsten att delta handlar om konstfältets maktstrukturer, politiska direktiv och om hur svenska konstnärer rasifieras. Den berättar om nyanlända konstnärers villkor i konstfältet. Konsten att delta vänder sig till dig som arbetar med allas rätt till kultur liksom till dig som undrar över varför konstfältet är segregerande och segregerat. Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. Arrangörer: Projekten Konsten att delta (Konstnärernas Riksorganisation) och Konsten att mötas (Sveriges Konstföreningar) i samarbete med Moderna Museet och Sensus och med finansiellt stöd av PostkodStiftelsen. I samband med konferensen ges publikationen Konsten att mötas ut med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden....