Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla E-Book


Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla - Stefan Sandström pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-01-28
FÖRFATTARE: Stefan Sandström
ISBN: 9789177411246
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,50

FÖRKLARING:

Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Budskapet är att missbruksproblematik är en komplex väv av samsjuklighet. För att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar är det nödvändigt att arbeta inom tre områden: trauma, anknytning och mentalisering. Detta oavsett vilken metod man annars använder.Boken är indelad i två avdelningar, där del ett ger en teoretisk bakgrund och del två beskriver bemötande och behandling. Den vänder sig till personal inom HVB, socialtjänst och psykiatri samt andra yrkesgrupper inom missbruksvården. Stefan Sandström är leg. psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten och driver idag egen verksamhet.

...handla Boken är mycket tydligt och pedagogiskt skriven och innehåller angelägen kunskap ... Behandlingspedagog och liknande säljes i Ängelholm - Blocket ... . Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BJT-häftet nr 7, 2019 Behandling av trauma Att bära på ett psykologiskt trauma kan orsaka många problem och förhindra en person från att leva fullt ut. Rädslan för att tvingas återuppleva minnet och känslorna från en skrämmande händelse kan leda till anspänning, stress och ett undvikande av saker som påminner om det som hänt. 35 års erfarnehet av missbruksvård i Sverige och Finland. Nu aktuell med boken "Missbr ... Missbruk, trauma och samsjuklighet | Gothia Fortbildning ... . 35 års erfarnehet av missbruksvård i Sverige och Finland. Nu aktuell med boken "Missbruk,trauma och samsjuklighet" (Gothia, 2019) se nedan. "Bra föreläsare som höll igång ens uppmärksamhet" "Upplägget i föreläsningen var bra, och hans kompetens och kunnande högt. Lärde mig nytt!" " Små konkreta … Läs mer Men beroendevård erbjuder sällan traumabearbetning och det ger katastrofala konsekvenser, menar psykolog Stefan Sandström i ett scensamtal med Kajsa Heinemann, Psykologiguiden. Stefan Sandström har skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet - bemöta och behandla. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla av Stefan Sandström (ISBN. Missbruk, trauma och samsjuklighet Gothia Fortbildnin . Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk - psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehage Missbruk, trauma och samsjuklighet bemöta och behandla Stefan Sandström ISBN: 978-91-7741-124-6 Första upplagan 150kr Juridik för socialt arbete Therese Fridström Montoya ISBN: 978-91-40-69697-7 Tredje upplagan 150 kr Barn med överlappande diagnoser Martin L. Kutscher ISBN: 978-91-27-14175-9 Andra utgåvan, tredje tryckningen. Samsjuklighet: Bakom missbruk och beroende finns det vanligen många psykiatriska diagnoser såsom personlighetsstörningar, depression, ångestsyndrom, psykoser, ADHD, trauma m.m. vilket har stor betydelse för behandlingsplanering och genomförande. Trauma: Den kanske vanligaste samsjukligheten vid narkotika och alkoholberoende är trauma. Patientfall - lär dig identifiera, bemöta och behandla samsjuklighet utifrån autentiska patientfall Charlotte Skoglund KURSPROGRAM DAG 1 Hålltider • Dag 1 09.00 Registrering och kaffe med smörgås 09.30 Kursen startar 12.15 Lunch 14.30Eftermiddagskaffe 16.30 Kursdagen avslutas. Allt om författaren Stefan Sandström. Populära böcker av Stefan Sandström är Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla, Makten du har : att hantera makt i socialt arbete och Våld och hot i människovårdande yrken - Teori och bemötande. Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna Missbruk av alkohol och narkotika bland unga är svårt att både förebygga och behandla. Både karaktär och omfattning av missbruket, men även hur behandlingen bör utformas och genomföras, skiljer sig stort mellan unga och vuxna. Den Viktigt identifiera och behandla samsjuklighet Känt sedan länge: •Ökad risk för ett sämre förlopp; missbruk, psykisk hälsa, social funktion, ökad dödlighet, suicidalitet •Risk för sämre följsamhet till behandling och behandlingsresultat. Därför måste samsjuklighet uppmärksammas och Att bemöta ungdomar som "små vuxna" och med generella "one size fits all ... Metoden syftar till att stärka individens motivation att förändra sitt missbruk och situationer som kan trigga eller ... för ungdomar med missbruk med eller utan samsjuklighet i psykiatriska störningar, kriminalitet och andra beteendeproblem. MDFT ges i ... STEFAN SANDSTRÖM ÅLDER: 62 GÖR: leg. psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. I dag driver han egen verksamhet och föreläser och utbildar. AKTUELLT: Med boken Missbruk, trauma och samsjuklighet - bemöta och behandla. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's ... Missbruks- och beroendepsykologi AKO439 ... Structural equation modeling between trauma history, substance misuse, and psychological ... Neuroethics 10, 7-18 Sandström, S (2019). Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla (delar) Ytterligare artiklar kan tillko...