Sten i detalj - byggnader E-Book


Sten i detalj - byggnader - Kerstin Barup, Mats Edström, Kurt Johansson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-05-21
FÖRFATTARE: Kerstin Barup, Mats Edström, Kurt Johansson
ISBN: 9789185581573
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,86

FÖRKLARING:

Boken Sten i detalj byggnader ingår i trilogin Stenarkitektur och ger cirka 200 exempel på goda funktioner/lösningar/detaljer med natursten genom över 300 bilder med beskrivningar. Den visar hur natursten kan uppfylla höga krav på estetik, funktion och hållbarhet för golv, entréer, innertrappor, väggbeklädnad, inredningsdetaljer, fasader, portaler, yttertrappor med mera. Författare är arkitekterna tillika professorerna Kerstin Barup och Mats Edström.Boken vänder sig till arkitekter, projektörer och beställare som en inspirationskälla.Bilderna är tänkta att kunna användas som ett första underlag, kring vilka man kan diskutera och påbörja sin egen utformning av naturstenskonstruktioner.I boken finns en kortfattad och schematisk teknisk beskrivning av natursten och en kortare ordlista.

...ilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta ... Sten i detalj byggnader - Balkong Förlag ... . Stenhandboken framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut Syftet med denna bok är dels att inspirera till användning av natursten i konstruktioner i vår u... Sten i byggnader. 17 ... genomtänkta och utförda i minsta detalj. Andreas Martin-Löf har själv utbildat sig i natursten. - Jag gjorde ett par steninstallationer som jag inte tyckte blev så bra. ... av de kulturminnesmärkta byggnaderna d ... Sten i detalj byggnader billigt pris - mobilize.se ... . - Jag gjorde ett par steninstallationer som jag inte tyckte blev så bra. ... av de kulturminnesmärkta byggnaderna döptes de till Lyceum. - 4.8a Prisvärda konstruktioner med natursten = Sten i detalj - utemiljö - 4.8b Prisvärda konstruktioner med natursten = Sten i detalj - byggnader - 4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet - 4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508 - 4.11 STENAKADEMIEN = Långsiktig kompetensförsörjning Byggnader. Byggnadskonsten har alltid varit av central betydelse för människan och samhällsutvecklingen. Bebyggelsen är en del av kulturarvet som kontinuerligt berör alla människor. ... Att vårda sten. Att vårda byggnader. Förvaltningsplanering för objekt och miljöer med kulturvärden. Pris: 259 kr. Häftad, 2011. Finns i lager. Köp Sten i detalj - utemiljö av Åsa Bensch, Hanna Fors på Bokus.com. I en detaljplan kan kommunen reglera höjd på byggnader med bestämmelser om byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd. Bestämmelserna betecknas på plankartan med olika rombsymboler för respektive höjdbestämmelse. För att reglera höjd på byggnader kan kommunen använda sig av bestämmelser om byggnadshöjd, nockhöjd eller totalhöjd. Vilken regleringsform som är lämpligast beror på ......