Teorier om rättigheter - En antologi om mänskliga rättigheter E-Book


Teorier om rättigheter - En antologi om mänskliga rättigheter -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1990-01-01
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789187172304
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 12,7

FÖRKLARING:

...raktas som något som människor "har" och då uppstår frågan vad det är med människor som gör dem till rättighetsinnehavare ... På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter? - Regeringen.se ... . Det talas mycket om mänskliga rättigheter men det saknas rimliga teorier om vad de egentligen innebär, konstaterar moralfilosofen James Griffin. I debatten riskeras seriösa anspråk som rätten till liv, åsiktsfrihet och en basal levnadsstandard. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skyddar de mänskliga rättigheterna i EU och medlemsländerna.. Om dina rättigheter kränks . Om dina rättigheter kränks finns det flera saker du kan göra. Du kan exempelvis vända dig ti ... mänskliga rättigheter | Adlibris ... .. Om dina rättigheter kränks . Om dina rättigheter kränks finns det flera saker du kan göra. Du kan exempelvis vända dig till Justitieombudsmannen (JO). I många fall kan en domstol pröva om du har rätt eller inte. Förhistoria. Kyros den stores cylinder räknas som ett av de äldsta dokumenten om mänskliga rättigheter eftersom texten slår vakt om människans rätt till liv, egendom, tankefrihet, religionsfrihet och rätt att bosätta sig var hon vill. [1] Kyros cylinder är dock präglad av sin samtid men kan i vissa avseenden betraktas som en föregångare till vår tids universella ... 2 Månsson, Katarina, FN-stadgan och mänskliga rättigheter, 2009, s. 42. Månsson är Human Rights Officer och Ph.D vid National University of Ireland. Artikeln är publicerad i antologin Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag. Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara. Mänskliga rättigheter. Levande rättigheter - igår, idag, imorgon; Alla människor -om rättigheter och lika värde; Fair Sex - ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter; Människorättskämpar; Tio lektioner om barnets rättigheter; Pedagogik. Toleransens mekanismer - en antologi; Religion och livsåskådning Mänskliga rättigheter i ett historiskt och globalt perspektiv. I den här övningen får eleverna lära sig mer om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - vad innehåller den, vilket ursprung har den och vilka var de män och kvinnor som, genom historien och runt om i världen, kämpade för att just dessa rättigheter skulle bli universellt erkända och respekterade? "'"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap." Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om I detta kapitel diskuteras kritiskt två relaterade tendenser i filosofiska teorier om mänskliga rättigheter. Den första handlar om synen på rättighetsinnehavaren. Mänskliga rättigheter har kommit att betraktas som något som människor "har" och då uppstår frågan vad det är med människor som gör dem till rättighetsinnehavare. Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet. Hägglund, S. (2001). FN:s konvention om barnets rättigheter - en källa till viktiga forskningsfrågor om barn och barns villkor. I Utbildning och demokrati, 10 (2), 2-8. Hägglund, S. (2002). Det finns alltså en hel del kvar att göra innan alla har rätt till "liv, frihet och personlig säkerhet" som det heter i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Även om världen har blivit bättre så är det också viktigt att komma ihåg att den inte har blivit det av sig självt, utan genom att människor har vågat stå upp för sina och andras rättigheter. Att vara en tvärvetenskaplig utbildning innebär att en ser mänskliga rättigheter genom olika perspektiv. Programmet tar upp mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv och du lär dig om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser; skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter; formulera konstruktiv kritik av andras texter samt bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik. Mänskliga rättigheter syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. Vill du lära dig mer om vad de mänskliga rättigheterna innebär och innehåller? Låna någon av de här böckerna hos oss. Vi har ännu fler än de som syns i listan. Sök gärna på mänskliga rättigheter i sökrutan!...