Queera rörliga bilder / Queer moving images E-Book


Queera rörliga bilder / Queer moving images -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-02-01
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789198242133
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,76

FÖRKLARING:

Queera rörliga bilder omfattar texter, samtal, filmer, musik och föreläsningar som alla berör frågor kring rörlig bild i en queer kontext. Essäer som Amelie Björcks Om att bli till i en queer tid och Louise Wolthers Queering the family: bilder av reproduktion kopplar båda till filmen Spermahoran, vars tillkomstprocess också skrivs fram i texten Om att forska i det mest privata av Anna Linder. Den bortglömda filmen Mai Zetterling´s Stockholm skärskådas och Ingrid Rybergs artikel fördjupar kunskapen kring unik svensk filmproduktion på 70-talet och verk som Bögjävlar, Kvinnan i ditt liv är du och Eva & Maria. Ta del av panelsamtalet om Susan Sontags tid i Sverige och följ Joey Carduccis experimentella filmiska processer. Volymen innehåller även rörliga bilder som Spermahoran och Barbara Hammers föreläsning MAKING MOVIES OUT OF SEX AND LIFE (and making it all TRANSPARENT). Queer Moving Images includes texts, talks, films, music and lectures, all of which concern issues surrounding the moving image in a queer context.Essays such as Amelie Björck’s To come into being in a queer time and Louise Wolthers’ Queering the family: images of reproduction both make links to the film Spermwhore, the creation process of which is outlined in On Research In What\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Most Private by Anna Linder.The somewhat overlooked film Mai Zetterling\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s Stockholm is discussed in detail within. Ingrid Ryberg\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s article further contributes to the knowledge of the unique Swedish film scene in the 70s by addressing films such as Damned Queers, The woman in your life is you and Eva & Maria. You are invited to take part in the panel discussion on Susan Sontag\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s time in Sweden and to follow the experimental cinematic process of Joey Carducci .The volume also includes moving images; the film Spermwhore and Barbara Hammer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s lecture MAKING MOVIES OUT OF SEX AND LIFE (and making it all transparent).Formgivning: Bastion – Agency Studio Lab\"Queera rörliga bilder\" - recenserad i GP 23/5-2017!\"Hur ser queer- och feministisk filmkultur ut, hur organiseras den, genom vilka nätverk och kanaler? Det är en av frågeställningarna i Anna Linders forskningsprojekt Queera rörliga bilder, på Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Eller Queer Moving Images som är den alternativa titeln på denna tvåspråkiga undersökning som uppstår i mötet mellan konstnärlig teori och praktik. Forskningen, som finansieras av Vetenskapsrådet, är genomförd i samarbete med Ingrid Ryberg, filosofie doktor vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet. Medan Linder har en bakgrund som konstnär och curator för rörlig bild har alltså Ryberg de vetenskapliga meriterna som ingång i detta projekt, som Linder har varit forskningsledare för. I studien ingår även Linders queera experimentfilm Spermahoran och ett antal filmvisningar, med tillhörande samtal och workshops för teoretisk och metodologisk reflektion. Som framgår är detta ett mångfacetterat och delvis konstnärligt projekt där tyngdpunkten ligger på både det individuella och inåtblickande planet och på en teoretisk fördjupning av den queera filmhistorien.\"Läs hela artikeln här: http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/m%C3%A5ngfacetterad-queer-forskning-1.4300457

...moderator för samtalet. Dela: Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det ... Queer experimentell film når en större publik - Tidningen Syre ... . Många har queera sektioner i sina filmarkiv eller så finns det arkiv som arbetar med queer historia där rörlig bild ingår, men en samlad plattform saknas. Tanken med plattformen är att samla den svenska scenen för queer rörlig bild där alla uttryck är välkomna. Det var under det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder på Akademin Valand i Göteborg som Anna Linder upptäckte att det saknades en plattform som samlade den svenska queera filmhistorien. Visst finns det arkiv för queer historia i andra länder som även tar upp film, och filmarkiv som inklude ... Queera rörliga bilder - Akademin Valand, Göteborgs universitet ... . Visst finns det arkiv för queer historia i andra länder som även tar upp film, och filmarkiv som inkluderar queert material, men inget renodlat där en enkelt kan få den upplysning ... Queera rörliga bilder = Queer moving images 2017 " Jag säger dig, i en annan tid kommer någon att minnas oss. " Sapfo, fragment 147 ......