Skådespelarens praktiska kunskap E-Book


Skådespelarens praktiska kunskap - Maria Johansson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-12-14
FÖRFATTARE: Maria Johansson
ISBN: 9789186743222
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,12

FÖRKLARING:

Syftet med denna doktorsavhandling är att synliggöra skådespelarens praktiska kunskap.Tesen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Detta är inget slutgiltigt svar utan snarare en utgångspunkt för en diskussion kring vad skådespelarens praktiska kunskap egentligen består av.Grundad i sina egna erfarenheter som skådespelare reflekterar Maria Johansson med hjälp av en grupp skådespelare kring begrepp som mod, intuition och skapande. Inspiration hämtas också från tänkare som Aristoteles och den svenska filosofen Hans Larsson och den berättande essäformen bidrar till att undersöka komplexiteten i skådespelarens arbete.

...kunskap / Maria Johansson. Även utgiven som diss ... Bibliotekariens praktiska kunskap - om kunskap, etik och ... ... . Bodø : Universitetet i Nordland, 2012; Omslag: "Stockholms dramatiska högskola" 12 Vad är praktisk kunskap? för samtal om praktisk kunskap, bland såväl forskare som praktiker med intresse för fältet. Det är yrkeslivets kunskapsteori, med betoning på mel- lanmänskliga yrken, som befunnit sig i fokus för Centrum för praktisk kunskaps ansträngningar genom åren. I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa ... PDF Om skådespelarens praktiska kunskap - WordPress.com ... . I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa att det är yrkeslivets kunskapsteori med betoning på mellanmänskliga yrken som står i fokus för arbetet vid Centrum för praktisk kunskap. Det vill säga relationsbaserade yrken som till exempel vårdpersonal, poliser, lärare eller varför inte bibliotekarier. skådespelarens praktiska kunskap. Tesen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Detta är inget slutgiltigt svar utan snarare en utgångspunkt för en diskussion kring vad skådespelarens praktiska kunskap egentligen består av. Grundad i sina egna erfarenheter som skådespelare Skådespelarens yrkeskunnande - en fenomenologisk studie Stina Blix Abstract ... Grundläggande för praktisk kunskap är förmågan att hantera sin energi. Konstkritikern Ulf Linde ser "kunnande som en form av uppmärksamhet" (i ett radioprogram citerat av Molander 1996). Eva Schwarz är filosof och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Regionbibliotekets skriftserie 17. Läs boken via länken till höger. Regionbibliotek Stockholm kommer att förmedla boken till alla läns-/regionbibliotek för fördelning ut till kommunerna, ett ex per huvudbibliotek. Den 1 juni 2012 disputerade Johansson på avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap vid Universitetet i Nordland i Bodø, Norge. [7] År 2013 utnämndes hon till professor i konstnärlig forskning - inriktning skådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola. [8] Filmografi i urval. 1964 - Vi på Saltkråkan (TV-serie) Magisterprogrammet i praktisk kunskap vänder sig till dig som redan varit ute i arbetslivet en tid och vill vidareutveckla samt förstärka din yrkeskompetens. ... polis- journalist- och personalvetaryrket men även i konstnärliga yrken såsom skådespelare, konstnär eller musiker. Skådespelaren David Dencik undervisar studenterna under en treårsperiod inom ramen av ett Artist in residence-program. Foto: Magnus Gotander. Sistaårsproduktion: RAGE. Skådespelartreornas senaste slutproduktion Rage spelades på Högskolan för scen och musik och på Kilen, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller.En person kan förvärva kunskap genom att memorera och internalisera ... Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap - Berättarsalonger Nu: Studerade vid teaterhögskolan och fortsatte sedan som skådespelare och regissör. Under 1990-talet gjorde hon flera barnserier. Disputerade sommaren 2012 på avhandlingen skådespelarens praktiska kunskap vid universitetet i Bodö, Norge. Ger inte längre några intervjuer om livet som Tjorven. Torsten Lilliecrona, född 1921 (Melker) Teoretisk kunskap i en praktisk verklighet En intervjustudie om socionomers och arbetsledares kunskapssyn i socialtjänstens arbete med barn och unga Handledare: Författare: Maria Bangura Arvidsson Josefine Blixt, Karin Johansson. Abstract The purpose of this thesis is ... Utbildningsplan Skådespelare 2020-21. ... Den produktionsbaserade undervisningen sker i form av praktiskt skådespelararbete (rollgestaltning, rollinstudering, ... Under utbildningens andra år utvecklas produktionsarbetet än mer och du får fördjupade kunskaper i skådespelarens arbete med sig själv och rollarbetet, ... och praktisk kunskap, tanke och handling, i kunskapsteorin. 1.1 Syfte och avgränsningar Jag vill i den här studien undersöka relationen mellan teoretisk och pr...