Teorier ur kroppsliga praktiker E-Book


Teorier ur kroppsliga praktiker - Eva Mark, Pia Muchin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2011-02-23
FÖRFATTARE: Eva Mark, Pia Muchin
ISBN: 9789173313964
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,91

FÖRKLARING:

En lärare i fysisk gestaltning (Pia Muchin) och en filosof (Eva Mark) har gemensamt skrivit denna bok efter flera års gemensamma övningar och samtal/diskussioner. I boken beskrivs arbetsprocessen och mötet mellan konst och vetenskap. Här redogörs för vad fysisk gestaltning innebär, dess roll som ämne inom scenutbildningen, vad mötet mellan konstnären och filosofen resulterade i; hur reflektionen blev möjlig och hur en maktmedveten kunskapsproduktion växer fram. Filosofen berättar vidare om hur teorier om praxis ur praktika utvecklas. Boken utges i samarbete med Teaterhögskolan i Stockholm.Eva Mark är filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet och Pia Muchin är lektor i fysisk på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

...ion SLU, Sveriges lantbruksuniversitet . ... Teori - Wikipedia ... .. Slutligen diskuterar uppsatsen betydelsen för sinnesupplevelser ur ett landskapsarkitekto- Den kroppsliga läsningen Bildningsperspektiv på litteraturundervisning Djamila Fatheddine ... Litteraturläsning i skolan: praktiken och styrdokumenten ... (&ODHVVRQP IO 5LF° ur , 1993) mellan flera olika forskningsfält. Ur en grundläggande forskning uppstår i bästa fall frön till innovationer. Man kan dock vända på detta. Forskni ... Teorier ur kroppsliga praktiker - Eva Mark, Pia Muchin ... ... . Man kan dock vända på detta. Forskningsuppgiften kan komma direkt ur praktiken. En praktiker ställs inför en problemställning som inte kan lösas ur erfarenheten. Det visar sig att det inte heller räcker med att fråga en kollega. Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng, som bygger på kursen pedagogiskt arbete. Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng. ... Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Kritisk bearbetning av information från olika källor....