Offentlig konst - Ett kulturarv : Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst E-Book


Offentlig konst - Ett kulturarv : Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst - Karin Hermerén, Henrik Orrje pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-09-19
FÖRFATTARE: Karin Hermerén, Henrik Orrje
ISBN: 9789198094527
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,74

FÖRKLARING:

Med dagens perspektiv på samhällsutvecklingen i 1900-talets Sverige är det naturligt att intresset har ökat för att kartlägga den offentliga byggnadsanknutna konsten som kulturhistoriskt bevarandevärda delar av välfärdssamhällets kulturmiljöer. Den offentliga konsten ger oss kunskap om den moderna tidens samhällsförändringar och är en viktig källa till förståelse för de offentliga miljöernas betydelse som platser tillgängliga för alla i det demokratiserade Sverige.

...egeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten, och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området ... Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst - Karin ... ... . Offentlig konst : ett kulturarv : tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst Utgivning, distribution etc. Statens konstråd, Stockholm : 2014 (Värnamo : Elanders Fälth & Hässler) Byggnadsanknuten konst är konst som är gestaltad direkt för en viss plats inom eller i anslutning till en byggnad eller annan anläggning och som är skapad för och tänkt att fungera i ett visst sammanhang eller en viss miljö. I juridisk mening är den fast egendom, det vill säga den utgör en del av den fastighet i vilken den är placerad. ... Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst. ISBN: 9789198094527: Inbunden: 400 sidor: Utgiven: 2014: ... Den offentliga konsten g ... Uppdraget Offentlig konst som kulturarv ... ... . I juridisk mening är den fast egendom, det vill säga den utgör en del av den fastighet i vilken den är placerad. ... Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst. ISBN: 9789198094527: Inbunden: 400 sidor: Utgiven: 2014: ... Den offentliga konsten ger oss kunskap om den moderna tidens samhällsförändringar och är en viktig källa till förståelse för de offentliga miljöernas betydelse som platser tillgängliga för alla i det demokratiserade Sverige. Offentlig konst : ett kulturarv : tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst / Karin Hermerén, Henrik Orrje. Hermerén, Karin, 1963- (författare) Orrje ... Offentlig konst som kulturarv Regeringen har gett Statens konstråd utredningsuppdraget Offentlig konst som kulturarv. Uppdraget syftar till att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Offentlig konst - ett kulturarv : tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst. Textkritisk utgåva Författare: Karin Hermerén Henrik Orrje Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand Emilie Karlsmo Ann Landgren Danielson : ISBN: 978-91-980945-2-7 tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst. Detta riskerar att leda till en godtycklig hantering vid exempelvis olika typer av rättsliga processer och löpande förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten som kulturarv. Kunskapshöjande Antikvarisk ersättning för offentlig konst. 358. Nationellt organ för tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst. 358. Sammanfattning. 361. Termer och begrepp. 365. Fallstudier ... Offentlig konst - ett kulturar...