Dimmer på upplysningen : text, form och formgivning E-Book


Dimmer på upplysningen : text, form och formgivning - Andreas Nobel pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2014-08-15
FÖRFATTARE: Andreas Nobel
ISBN: 9789175952055
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,35

FÖRKLARING:

Rumsgestaltning och möbelformgivning är yrkespraktiker vilka laborerar med materiella, rumsliga och sinnliga aspekter. Inom fältet finns sedan gammalt väl utvecklade metoder och språk för att undersöka och utveckla dessa men dessa är sällan i textform och ofta inte ens i ordform. Avhandlingen diskuterar hur textbaserad teoretisering av ett visst ämne tenderar att leda till en försämrad förmåga att uppfatta och värdera sinnliga och formmässiga aspekter på det ämne som textualiseras. De akademiska institutioner som arbetar med textualiserad teoribildning har av gammal hävd tolkningsföreträde i utbildnings- och kunskapssammanhang. Denna situation har bidragit till ett dikotomiserande synsätt på kunskap vilket tenderar att värdera textteoretiska kunskapsformer högre än sådana kunskapsfält som i högre grad utvecklar kunskap praktiskt genom mer sinnesbaserat arbete i form snarare än genom text. Avhandlingen visar hur denna hierarkiska kunskapssyn också har utövat inflytande på formgivningsfälten och hur den där bidragit till det paradoxala att formaspekter på formgivning ofta hamnar i skymundan. Syftet med avhandlingen är att genom kritisk analys och tolkning av sådana kunskapskulturer som starkt präglas av läsande och skrivande som medel för sina teoribildningar kunna synliggöra vissa problem då dessa medel och språk tillämpas inom fälten för formgivning. Dessa textualiseringstendenser belyses också utifrån perspektiven; epistemologi, tradition, historia och makt.

...ställning. Andreas Nobel demonstrerar också bågsvarven och berättar om sin doktorsavhandling «Dimmer på upplysningen - text, form och formgivning» som lades fram på Konstfack 2014 ... Dimmer på upplysningen: text, form och formgivning (Häftad ... ... . Fritt inträde. Fil.Dr. och formgivaren Andreas Nobel är ny lektor i Historia, Teori och Kontext på Formprogrammet på Beckmans. Han började sin yrkesbana i designgruppen... Dimmer på upplysningen text, form och formgivning . av Andreas Nobel (Bok) 2014, ... i syfte att inspirera till god svensk arkitektur, på förebilder i fransk och italiensk arkitektur. Musikens rum metaforer, ritualer, institutioner ... ... Dimmer på upplysningen : text, form och formgivning ... ... . av Andreas Nobel (Bok) 2014, ... i syfte att inspirera till god svensk arkitektur, på förebilder i fransk och italiensk arkitektur. Musikens rum metaforer, ritualer, institutioner ... Formgivning (14) Design (13) Industriell formgivning (12) 1900-talet (11) Litteraturvetenskap (11) Andreas Nobel är inredningsarkitekt och möbeldesigner. Han arbetar som lektor i ämnet Historia, teori och kontext på Beckmans designhögskola i Stockholm. Disputerade 2014 med avhandlingen: Dimmer på upplysningen- text, form och formgivning. Seminariet är fullt! Välkomna att följa livesändningen på Facebook. Onsdag 14 okt. kl 18.30 på Kaleido. Andreas Nobel och Yashmin Singh, båda bördiga från Uppsala, visar sin utställning. Andreas Nobel demonstrerar också bågsvarven och berättar om sin doktorsavhandling «Dimmer på upplysningen - text, form och formgivning» som lades fram på Konstfack 2014. Fritt inträde. Som snart färdigutbildad bild- och designlärare på Konstfack har jag erfarit hur bild- och ... Eleverna förpassas inte till samma passiva läsning av text som sker individuellt i första hand, ... Nobel, A. (2014) Dimmer på Upplysningen: text, form och formgivning, Avhandling, University of Arts, ......