Försäkringsförmedling E-Book


Försäkringsförmedling - Tom Riese pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-04-25
FÖRFATTARE: Tom Riese
ISBN: 9789144080567
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,7

FÖRKLARING:

I denna bok redogör Tom Riese för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling och för de riktlinjer som Finansinspektionen har ställt. Boken behandlar lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) som trädde i kraft i juli 2005.Vidare behandlas de näringsrättsliga reglerna om lagens tillämpningsområde och bestämmelserna om tillstånd, registrering och tillsyn samt de civilrättsliga reglerna om försäkringsförmedlarens verksamhet. Författaren tar även upp områden som fullmakt, uppdragsavtal, förmedlarens ansvar och preskription.Den väsentliga nyheten i denna fjärde upplaga är nya föreskrifter av Finansinspektionen om informationsskyldighet i kapitel 9, vilka också tagits in som nya Bilagor F och G. Bilaga E är också ny och ger föreskrifter om vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11. Ändringar i bestämmelserna om s.k. sidoverksamhet vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med följdförändringar i FFFS 2005:11 och FFFS 2007:23 kvarstår från den tredje upplagan 2008.Försäkringsförmedling är avsedd som kursbok vid utbildning av försäkringsförmedlare. Den har även ett stort värde som praktiskt användbar handbok för dig som redan arbetar med försäkringsförmedling.Försäkringsförmedling ingår i Bank & Försäkring - IFU som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.Fjärde upplagan.

...e, Försäkringsförmedling i Spanien. Vi erbjuder rådgivning och förmedling av försäkringar i Spanien ... Försäkringsförmedling | personer | eniro.se ... . Vi kan erbjuda alla typer av försäkringar för privatpersoner, företag och idrottsmän. Vi tar in offerter från flera olika försäkringsbolag och hjälper sedan våra kunder att välja rätt försäkring hos rätt försäkringsbolag. Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. försäkringsförmedling. Däremot är det försäkringsförmedling att yrkesmässigt ge råd till förs ... Försäkringsförmedling | Rättslig vägledning | Skatteverket ... . försäkringsförmedling. Däremot är det försäkringsförmedling att yrkesmässigt ge råd till försäkringstagaren om lämpliga dispositioner eller på annat sätt aktivt delta i dispositionerna. I lagen finns också en uppräkning av ett antal verksamheter som inte är försäkringsförmedling. Dessa är att bara Försäkringsförmedlare är bolag eller personer som i sin yrkesroll: . lägger fram eller föreslår försäkringsavtal eller utför annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås,; för någon annans räkning ingår försäkringsavtal, eller; bistår vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal. När det gäller försäkringsförmedling, kommer de nya bestämmelserna i IDD att genomföras i svensk rätt genom en ny försäkringsdistributionslag. Genom IDD införs nya och skärpta regler för den distribution av försäkring som utförs av försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Allmänt om försäkringsförmedling. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML kan även andra förmedlare av försäkringar än försäkringsmäklare utföra en försäkringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Det kan här vara fråga om t.ex. återförsäljare av varor som förmedlar en försäkring som avser den sålda varan. Försäkringsförmedling som en sidoverksamhet. Om du förmedlar försäkringar vid sidan av din huvudsakliga verksamhet kan du registrera dig som sidoverksam försäkringsförmedlare eller som anknuten sido...