Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok E-Book


Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok - Catrin Björvell pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2011-10-12
FÖRFATTARE: Catrin Björvell
ISBN: 9789144040080
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,49

FÖRKLARING:

Sverige är världsledande när det gäller datoriserad journalföring inom sjukvården, 99% av slutenvården och 100% av öppenvården använder idag elektroniska journalsystem. Att utveckla den elektroniska journalföringen av omvårdnad är därför väsentligt också för sjuksköterskor. Det har dock visat sig inte vara helt enkelt att få omvårdnadsdokumentationen att fungera på ett tillfredsställande sätt i den kliniska vården. Det vill säga, att göra den meningsfull för sjuksköterskan i hennes dagliga arbete med patienten, att undvika dubbeldokumentation och att tydliggöra vad som är omvårdnadsdata.Tillsammans med nya lagar och föreskrifter och ett allt tydligare behov av att kunna samla in strukturerad patientdata i syfte att kvalitetssäkra, kostnadsberäkna och forska inom vården, innebär detta en ny möjlighet att skapa underlag för viktig statistik. Det förutsätter dock att den som matar in data i systemet, använder rätt termer. Denna bok behandlar därför vikten av att använda gemensamma termer och begrepp och specifika klassifikationer och att samtidigt balansera mellan att korrekt beskriva respektive kunskapsområde och att använda, gemensamma begrepp över professionsgränserna.Boken har som syfte att inspirera och stödja sjuksköterskor att hitta rätt i sin journalföring: Vad ska dokumenteras i patientjournalen av sjuksköterska? Hur dokumenterar man strukturerat? Hur använder man en klassifikation? Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten.På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m.

...rskans journalföring och informationshantering pdf Sjuksköterskans journalföring och informationshantering en praktisk handbok Sjuksköterskans journalföring och informationshantering av björvell ... Patientjournal - Vårdhandboken ... ... och att sjuksköterskor kan bli mer effektiva om förbättringar införs (3-6) ... Sjuksköterskans journalföring, att i nuläget är det ... som har varierande kunskaper i Melior, en del kan några snabbkommandon och en del vet inte att sådana finns. motivera hur ohälsa inklusive våldsutsatthet uttrycks och reflektera utifrån personcentrerad vård hur dessa kan påverka den enskilda individen i olika kontext. Litteratur Björvell, C. (senaste ... Sjuksköterskans journalföring och informationshantering ... ... . motivera hur ohälsa inklusive våldsutsatthet uttrycks och reflektera utifrån personcentrerad vård hur dessa kan påverka den enskilda individen i olika kontext. Litteratur Björvell, C. (senaste upplagan) Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur....