Existentiell livssyn - kristen tro? E-Book


Existentiell livssyn - kristen tro? - Carl Gustaf Olofsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-05-28
FÖRFATTARE: Carl Gustaf Olofsson
ISBN: 9789151951232
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,77

FÖRKLARING:

Hur ska vi leva för att upplevelser av mening, förundran och hemhörighet i tillvaron ska kunna fördjupas? Vad kan urholka dessa livsviktiga kvaliteter?"Existentiell livssyn - kristen tro?" ger sig i kast med dessa viktiga frågor genom att argumentera för ett antal teser. Bland annat att det är avgörande för våra liv att vi förhåller oss ansvarigt respektive existensutforskande. Det sista innebär att allt bättre försöka förstå och acceptera den smärtsamma och utsatta sidan av våra existensvillkor.Ytterligare en tes är att det spelar en central roll för våra liv huruvida vi tror eller inte tror att vi människor rymmer möjligheten att bli allt mer älskande, förnuftiga och samarbetande varelser.Utifrån denna ram synliggörs två livshållningar; delaktighetens respektive likgiltighetens livshållning. Den existentiella tro-otro-problematik som utgör dess grund ingår i våra mänskliga existensvillkor. Vi lever i spänningen mellan dessa båda livshållningar. Vilken betydelse har det för våra liv vilken som får övertaget? Vad behöver vi för stöd från kultur och livssammanhang för att delaktighetens livshållning ska bli styrande i våra liv?Om bokens existentiella analyser är korrekta gäller de oberoende av om vi är kristna eller ateister, judar eller muslimer etc. Analyserna används efterhand som en tolkningsnyckel visavi kristen tro. Kristna begrepp, berättelser och talesätt börjar därigenom att allt som oftast ”tala” på nya och ibland utmanande sätt. Ytterligare ett viktigt spår är en annorlunda belysning av centrala demokrati- och värdefrågor.

...istentiella kristendomstesen. Se också kapitel 4, not 18 ... Existentiell livssyn - kristen tro? (E-bok, 2014) • Se ... ... .) När det gäller att granska och kritisera Ingemar Hedenius kristendomskritik fungerar dock begreppen spekulativ respektive icke-spekulativ gudstro väl. Kapitel 6, "Existentiell tro", är en analys av det centrala kristna begreppsparet tro och otro. Med hjälp av den bibliska tanken att otro leder till hjärtats förhärdelse visas att vad som traditionellt kallas kristen tro innehåller två olikaratade typer av tro-otro-problem, en existentiell och en teistisk-metafysisk . "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa o ... Existentiell livssyn - kristen tro? Kapitelpresentation ... . "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna. Kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor. En analys av den speciella troslogik som gång på gång genom kristendomens historia gett upphov till förtryck, lidande och död . 8.1. Den 'sanna trons' mörka skuggor. 8.2. Den ... Existentiell livssyn - kristen tro? (nätbok, 1999) Kort presentation av boken PS till boken - Juli 2012 Kunskapsfråga och vision Kvalitetsstämplar. Språk, tro och religion har under sex år (2001 - 2007) fått årligt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Från och med 2008 har det ... I detta avslutande kapitel ska jag försöka samla ihop trådarna och samtidigt mera övergripande belysa några viktiga problem. Efter en kort sammanfattning av den existentiella livssyn som jag har försökt ge ord åt och dess relation till kristen tro diskuteras sedan i avsnitt 2 den viktiga skillnaden mellan personliga övertygelser, hypoteser och kyrkliga dogmer. Existentiell livssyn...