Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS. SOU 2020:15 : Slutbetänkande från Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2018:01) E-Book


Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS. SOU 2020:15 : Slutbetänkande från Utredningen  om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2018:01) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-04-27
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138250341
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,79

FÖRKLARING:

Utredningen har bland annat identifierat risker för att offentliga medel inklusive riktade statliga medel inte används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

...en information inom vård och omsorg (S 2018:01) Norstedts Juridik, Offentlig rätt ... Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården ... ... . 385 sid, 2020, ... (ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Förlagsinfo » Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Lena Hallengren. Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild ut- redare för att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt ... SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad re ... PDF Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården ... ... ... SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. — Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. (U 2018:05) Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården lärdomar från exemplet NKS: Ärende: Jessica Bräck: Regionstyrelsen: Behandlas: 2020-05-11: RS2020-00245: Årsredovisningar 2019 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen: Ärende: Jessica Bräck: Regionstyrelsen: Behandlas: 2020-05-11: RS2020-00244 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Heftet). Pris kr 359. Kjøp En översyn av tobakslagen. SOU 2016:14. Nya steg mot ett minskat tobaksbruk : Slutbetänkande från Tobaksdirektivsutredningen fra Tanum Utredningen presenterar flera förslag som syftar till att minska bruket av tobak och att motverka illegal handel med tobak. Förslagen innefattar i huvudsak:tillståndsplikt för försäljning av tobak utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler ... Kjøp Substitution i centrum. SOU 2017:32. Stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar : Betänkande från Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor fra Tanum Har utrett förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Syftet med ett sådant centrum är att ... Kjøp Konkurrenslagen : En kommentar fra Tanum I Konkurrenslagen. En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) paragraf för paragraf. Kommentaren hänvisar inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt från EU-domstolen och tribunalen. Kjøp Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1 : fra Tanum Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. För att uppfylla kraven fullt ut är det dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar, främst i ......