Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling : Betänkande från Totalförsvarsutredningen E-Book


Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling : Betänkande från Totalförsvarsutredningen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-12-08
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138247181
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,76

FÖRKLARING:

Föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.Den nya regleringen ska ersätta den nu gällande lagen och förordningen om behandling av personuppgifterom totalförsvarspliktiga som därigenom upphävs. Vi föreslår att regleringen av Rekryteringsmyndighetens behandlingav personuppgifter inte ska vara helt fristående utan anpassas till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen. I den nya lagen införs därför en bestämmelse som anger att dataskyddslagen gäller vid behandling av personuppgifter i Rekryteringsmyndighetens verksamhet, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lagens syfte är att ge Rekryteringsmyndigheten möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett effektivt och ändamålsenligt integritet tillgodoses vid sådan behandling. Särskild utredare: Elisabet Reimers

...2017:97). Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 4 juni 2018 ... Peter Hultqvist tog emot förslag om ny lag för ... ... . Föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.Den nya regleringen ska ersätta Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. ... Betänkande från Totalförsvarsutredningen. Häftad. 251. ... Redovis ... Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97 ... ... . SOU 2017:97. ... Betänkande från Totalförsvarsutredningen. Häftad. 251. ... Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen ... Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97) Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. sou 2017 97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Betänkande av Totalförsvarsdatautredningen Stockholm 2017 SOU 2017:97 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Remissvar på SOU 2017:97, 4 juni 2018 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97) i enlighet med förslag till yttrande.Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97). Betänkandet lämnar förslag för Till särskild utredare förordnades från och med den 1 december 2016 kammarrättsrådet Elisabet Reimers. ... Härmed överlämnas betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97). SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling. Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Peter Hultqvist tog emot förslag om ny lag för Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Publicerad 07 december 2017 Den särskilda utredaren Elisabet Reimers har i dag lämnat över betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling. Regeringen - 05 feb 18 kl. 14:04 Remiss av betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling. Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).. Regeringens proposition grundar sig på totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97). Nyheter från startsi...