Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation E-Book


Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-06-30
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144115085
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,92

FÖRKLARING:

Ideologiskt motiverat våld är en mångfacetterad och komplex social företeelse. Med den här boken vill vi ge ökad kunskap om fysiska våldsfenomen som associeras med extremism, terrorism och organiserad brottslighet genom att kombinera insikter från flera discipliner och olika empiriska studier. Begreppen ”radikal” och ”extrem” sätts tillfälligt inom parentes till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande social relation och våld som en organiserande princip.Kapitlen spänner över våld inbäddat i vardagsrelationer till våld­-samma organisationer, där våldet är en definierande resurs. Våld ställs i relation till människors behov av socialt sammanhang och tillhörighet och individens strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening.Boken bygger på författarnas egen forskning inom ämnena sociologi, kriminologi, psykologi, religionsvetenskap, statsvetenskap, social­antropologi och teologi och vänder sig till studerande i främst samhällsvetenskap, humaniora och teologi. Den är också lämplig för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsproblematik såsom poliser, socionomer och lärare men även beslutsfattare och politiker.

...d, relation, organisation häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789144115085 Ideologiskt motiverat våld är en mångfacetterad och komplex social företeelse ... Christofer Edling | Sociologiska institutionen ... . Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation (2016) Ett delat samhälle: : Makt intersektionalitet och social skiktning (2016) Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi (2015) Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar (2015) Nya böcker: Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.) (2016) Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. 1. uppl.Lund: Studentlitteratur Original language: Swedish: Title of host pub ... Våldets sociala dimensioner : individ, relation ... - LIBRIS ... .) (2016) Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. 1. uppl.Lund: Studentlitteratur Original language: Swedish: Title of host publication: Våldets sociala dimensioner: Subtitle of host publication: Individ, relation, organisation: Editors Män om våld i nära relationer ... (författare) Lunds universitet, Lund University, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Faculty of Social Sciences, Samhällsvetenskapliga institutioner och centrumbildningar, Departments of ... Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation. - Studentlitteratur AB. - 9789144115085 ; 1, s ... Våldets sociala dimensioner. Kausalitet. Individ, relation, organisation. Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Christofer Edling och Amir Rostami är redaktörer till antologin "Våldets sociala dimensioner - individ, relation, organisation". Boken är sammanställd på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och utgiven av Studentlitteratur. Organisation Home Research ... Analysen bygger på intervjuer med män som påbörjat behandling på grund av att de använt våld i nära relationer. ... Våldets sociala dimensioner: Subtitle of host publication: Individ, relation, organisation: Editors: Christofer Edling, Amir Rostami: Litteratur Obligatorisk litteratur. Författare: Collins, Randall Artikeltitel: The micro-sociology of violence. År/Volym/nr/sidor: The British Journal of Sociology Tidskrift: 60/3/566-576 Författare/red: Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.) Titel: Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. Förlag: Studentlitteratur Upplaga: Senaste upplagan Ny bok om våld; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Nyheter. Reportage; Nyhetsarkiv; Ny bok om våld. Nyhet: 2016-09-21 ... Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.) (2016) Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur Vi är alla medvetna om hur diskussionen om kriminalitet och våld kan se ut. Allra helst när den på något sätt relaterar till kön, etnicitet, immigration eller segregation, Våldets sociala dimensioner Individ, relation, organisation Ideologiskt motiverat våld ... till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande social relation och våld som en ... Kvalitativ metod, Bostad först, kriminologisk teori, ungdomsbrottslighet med särskilt fokus på våld och brandanläggelser, medbrottslighet, rädsla för brott, viktimologi, konstruktion av sociala problem, feministiska perspektiv inom kriminologin, polisens mångfaldsarbete och relation till etniska minoriteter, åtgärder mot brott, t.ex. situationell brottsprevention och åtgärder ... Boethius, Susanne (2016). "Män om våld i nära relationer" i Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation, Christofer Edling & Amir Rostami (red.) Studentlitteratur: Lund. Boethius, Susanne (2015). Män, våld och moralarbete: rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer. Avhandling. Lunds ......