Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation E-Book


Våldets sociala dimensioner - Individ, relation, organisation -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-06-30
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789144115085
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,23

FÖRKLARING:

Ideologiskt motiverat våld är en mångfacetterad och komplex social företeelse. Med den här boken vill vi ge ökad kunskap om fysiska våldsfenomen som associeras med extremism, terrorism och organiserad brottslighet genom att kombinera insikter från flera discipliner och olika empiriska studier. Begreppen ”radikal” och ”extrem” sätts tillfälligt inom parentes till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande social relation och våld som en organiserande princip.Kapitlen spänner över våld inbäddat i vardagsrelationer till våld­-samma organisationer, där våldet är en definierande resurs. Våld ställs i relation till människors behov av socialt sammanhang och tillhörighet och individens strävan efter att normalisera, rättfärdiga och tillskriva våldet mening.Boken bygger på författarnas egen forskning inom ämnena sociologi, kriminologi, psykologi, religionsvetenskap, statsvetenskap, social­antropologi och teologi och vänder sig till studerande i främst samhällsvetenskap, humaniora och teologi. Den är också lämplig för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsproblematik såsom poliser, socionomer och lärare men även beslutsfattare och politiker.

...d. Nyhet: 2016-09-21 ... Edling, Christofer & Rostami, Amir (red ... Christofer Edling | Sociologiska institutionen ... .) (2016) Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur Vi är alla medvetna om hur diskussionen om kriminalitet och våld kan se ut. Allra helst när den på något sätt relaterar till kön, etnicitet, immigration eller segregation, Våldets sociala dimensioner Individ, relation, organisation Ideologiskt motiverat våld ... till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande ... Våldets sociala dimensioner : individ, relation ... - LIBRIS ... ... till förmån för ett fokus på våld som en grundläggande social relation och våld som en ... Kvalitativ metod, Bostad först, kriminologisk teori, ungdomsbrottslighet med särskilt fokus på våld och brandanläggelser, medbrottslighet, rädsla för brott, viktimologi, konstruktion av sociala problem, feministiska perspektiv inom kriminologin, polisens mångfaldsarbete och relation till etniska minoriteter, åtgärder mot brott, t.ex. situationell brottsprevention och åtgärder ... Boethius, Susanne (2016). "Män om våld i nära relationer" i Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation, Christofer Edling & Amir Rostami (red.) Studentlitteratur: Lund. Boethius, Susanne (2015). Män, våld och moralarbete: rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer. Avhandling. Lunds ......