Varvets vida värld : tidig industriell verksamhet i Medelpad under 1830- och 1840-talen E-Book


Varvets vida värld : tidig industriell verksamhet i Medelpad under 1830- och 1840-talen - Christina Kjellson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-05-10
FÖRFATTARE: Christina Kjellson
ISBN: 9789188931221
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,9

FÖRKLARING:

Denna bok är en färdigställd doktorsavhandling som aldrig kom att tasupp till prövning eftersom författarinnan avled dessförinnan. Den handlarom samspelet mellan ett bolag – ett skeppsvarv –, dess arbetare och dehushåll som arbetarna ingick i. Boken fokuserar på 1830- och 1840-talen,det vill säga det tidiga skedet av den svenska industrialiseringsprocessen.Varvet är Wifstavarf. Idag namnet på ett litet samhälle utanför Sundsvallmest känt för det pappersbruk som i många år drevs där. Men - som framgårav ordet - ursprungligen var ett varv beläget i dåvarande Wifsta. Varvetgrundades år 1798 vid Indalsälvens utlopp i havet. På älven kunde timmerflottas långa sträckor från Jämtlands skogar. Varvsverksamheten bedrevsfram till år 1870 och var under sin storhetstid ett av Sveriges störstasegelfartygsvarv. Sedermera blev bolaget – Wifsta Varfs Skeppsvarf Bolag– känt för sin sågverksrörelse, sin papperstillverkning och sina storaskogstillgångar. Det var Norrlands första moderna skogsbolag och blevuppköpt av SCA på 1960 talet.Den industiella revolutionen föranleddes inte bara av ett teknikskifte utanockså av en nyordning av hur en arbetsplats organiseras. Varvsverksamhetvar en föregångare i detta hänseende genom sin tydliga uppdelningav olika arbetsmoment mellan olika hantverkare på en koncentreradarbetsplats. Härigenom var det en mer effektiv arbetsplats än andra ochden industriella revolutionens första företag startades ofta på platser därdet redan bedrevs skeppsbyggnad. Wifstavarv var inte bara en arbetsplatsi början av 1800-talet utan var också en bostadsort för de som arbetadedär och deras familjer. Boken handlar om vad detta samspel innebar förhur företagets verksamhet organiserades och hur dess verksamhet därigenompåverkade det omgivande närsamhället.

...ntverket var tidvis under 1600- och 1700-talen en av världens största industrianläggningar ... Sydney - Newikis ... . Avesta Järnbrukshytta ... utställning om verksamheten vid Rosenlöfs tryckeri och privatbostad. Oslättfors bruk, kontorsmuseum: ... en miljö som skall återspegla en kontorsmiljö vid Sandvikens järnverk under tidigt 1900-tal. Sundsvall är en tätort som är centralort i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län, och utgör Medelpads enda stad. 1875 relationer. Den Nya Världen inför 2000-talet. Förord Funderingar över Den Nya Vär ... "Det vill gärna bli bra!" : bröderna Jacobsson ... ... . 1875 relationer. Den Nya Världen inför 2000-talet. Förord Funderingar över Den Nya Världen. Del 1 Den Gemensamma Historien. En gemensam värld. Den nya världsordningen. Den historiska helheten. En allt större värld. Teknikens utveckling. Civilisationens motor. Den mäktiga "Marknaden". Att lära av historien Medelpad. BOCKEN, PLANKET OCH STÖRARNA. Design: Janne Björkman. Mellan oljehamnen och E4 vid södra infarten till Sundsvall finns ett bullerplank. med underlig utsmyckning. Planket är en del av ett minnesmärke från. den stora strejken i Sundsvall 1879. Där samlades flera tusen sågverksarbetare. den 27 maj 1879. I slutet av 1830- och 1840-talen och i början av 1850-talet med en topp 1846 ... De var med och etablerade Storbritannien som den obestridda supermakten i världen på 1700-talet och fortsatte under 1800-talet med att försvara ... De bosatte sig i Skottland av industriella och kommersiella skäl. Vid varje folkräkning ökade de i antal ... 1297 relationer: Abbas Ibn Firnas, Abbasidkalifatet, Aberration (astronomi), Abraham Gotthelf Kästner, Abraham Pihl, Abraham Zacuto, Absolut magnitud, Adalbert ... Gaver under 100-lappen; Topplister; Andre produkter. Andre produkter; Gå til Andre produkter; Notatbøker og kalendere. Notatbøker og kalendere; Gå til Notatbøker og kalendere; Notatbøker fra Moleskine; Paperstyle notatbøker; Spill og puslespill. Spill og puslespill; Gå til Spill og puslespill; Puslespill for barn; Puslespill for voksne ... Polska adelsmän, tidigt 1600-tal. Adel (adelskap, ridderskap, frälsemän) är en av börd överordnad samhällsgrupp. 1849 relationer. 3 kap § 2: Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen skall framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret. I sammanställningen skall även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut....