Makten och döden : stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal E-Book


Makten och döden : stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal - Ann-Sofie Arvidsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2007-05-21
FÖRFATTARE: Ann-Sofie Arvidsson
ISBN: 9789170610387
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,53

FÖRKLARING:

Tidigmodern tid präglades av krig, missväxt och farsoter, och ofta var utgången dödlig. Att människor dog innebar inte bara att den döda skulle omhändertas, utan också att livssituationen förändrades för många levande. För efterlevande kunde dödsfallet innebära sorg, saknad och problem med att mentalt acceptera dödsfallet, men även ekonomiska bekymmer. Fanns det organiserad hjälp? Går det att tala om en formaliserad nationell krishantering, eller fanns det enbart lokala normer för agerandet?I Makten och döden kartläggs vilket agerande staten och kyrkan förespråkade i samband med dödsfall från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet. Det gäller både frågan om hur de döda skulle tas omhand och vad som förväntades av de efterlevande. Studien innehåller målande beskrivningar av hur begravningen borde gå till och av hur den döda skulle hedras på bästa sätt. Vi får också veta att det kunde vara straffbart att sprida information om dödsfallet, liksom att bjuda begravningsgästerna på det huset förmådde. Andra frågor som besvaras är vilka budskap prästen egentligen förmedlade vid begravningen och vad som ansågs trösta, samt på vilka sätt anhöriga kunde få ekonomiskt bistånd till sin överlevnad.Med hjälp av begreppen stöd och krav och med utgångspunkt i moderna teorier om förlustdrabbades behov analyseras statens och kyrkans agerande gentemot efterlevande såsom det speglas i lagar, förordningar, psalmer och sorgkorrespondens. Analysen fungerar också som en fallstudie av relationen mellan myndighet och befolkning. Ann-Sofie Arvidssons avhandling visar att denna relation i mindre grad präglades av fostran än vad som tidigare ansetts, medan omsorgen om individen hade framträdande betydelse.Ann-Sofie Arvidsson, f. 1969, är verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

...der ett långt 1700-tal. Kontaktinformation Ytterligare information: Ann-Sofie Arvidsson, doktorand vid Historiska institutionen, tfn mo-bil 073-6520271, e-post ann-sofie ... Anna Arvidsson - Böcker | Bokus bokhandel ... [email protected] Efter Jesus död och uppståndelse spreds kristendomen över världen, först av Jesus apostlar, därefter av munkar, sjöfarare och handelsmän. Efter cirka tusen år blev Sverige ett kristet land, och efter ytterligare tusen år - vid millennieskiftet 1999/2000 - skildes Svenska kyrkan från Svenska staten. Den tidigare kyrkolagen ersattes då av en kyrkoordning där Svenska kyrkan ... Review of Ann-Sofie Arvidsson, "Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterle ... Makten och döden : stat och kyrka möter svenska ... ... . Den tidigare kyrkolagen ersattes då av en kyrkoordning där Svenska kyrkan ... Review of Ann-Sofie Arvidsson, "Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal" Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal (Ann-Sofie Arvidsson, Makadam förlag, 2007) ..... 313 Cathrine Granhammar Min lilla bönbok (Sally Ann Wright, Verbum, 2007) ..... 78 Cristina Grenholm Äntligen stod hon i predikstolen! (red. Boel Hössjer Sundman, Arvidsson, Ann-Sofie, Makten och döden. Stat och kyrka möter efterlevande under ett långt 1700-tal, 2007 Barry, Jonathan et al (eds), Witchcraft in Early Modern Europe, 1996 Berggren, Henrik/Trägårdh, Lars, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det mo-derna Sverige, 2006 Berggren, Lars, Ångvisslans och brickornas värld....