Underdåniga Förslag Till Strafflag För Storfurstendömet Finland E-Book


Underdåniga Förslag Till Strafflag För Storfurstendömet Finland -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-14
FÖRFATTARE:
ISBN: 9780461142914
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,17

FÖRKLARING:

...a kirjailijan käytetty pehmeäkantinen kirja "Underdåniga förslag till sjölag för storfurstendömet Finland, med dertill hörande motiver till matordning på finska handelsfartyg samt till förordning om sjömanshusen jemte moti Pluralis majestatis, även pluralis majestaticus eller pluralis excellentiæ, är en latinsk term som avser bruket av plural när en monark eller någon annan mycket uppsatt person, till exempel en religiös ledare som den koptiska eller den katolska påven, avser sig själv ... Storfurstendömet Finlands Ständers Beslut den 15 April 1864 ... .I stället för "jag" använder kungen eller kejsaren "Vi", alltid stavat med versal. Wi Alexander den Tredje, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland, etc., etc, etc. Göre veterligt: På Finlands Ständers underdåniga framställning och sedan ny allmän strafflag för Storfurstendömet äfvensom förordning om verkställighet af straff under denna dag utfärdats, vele Wi om införande af strafflagen och hvad i ... Underdåniga förslag 1 ... Förordning om införande av strafflagen 39/1889 ... ... .I stället för "jag" använder kungen eller kejsaren "Vi", alltid stavat med versal. Wi Alexander den Tredje, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland, etc., etc, etc. Göre veterligt: På Finlands Ständers underdåniga framställning och sedan ny allmän strafflag för Storfurstendömet äfvensom förordning om verkställighet af straff under denna dag utfärdats, vele Wi om införande af strafflagen och hvad i ... Underdåniga förslag 1875. Underdåniga förslag till strafflag för Storfursdömet Finland, För-ordning om verkställighet af straff samt Förordning om införande af ny strafflaf för Storfurst-endömet Finland, jemte motive till dessa förslag. Utarbetade af en tillförordnad komité. Helsingfors 1875. Sovellus vaatii JavaScriptin. Ole hyvä ja laita selaimesi JavaScript päälle, jos haluat käyttää palvelua. Aktivera Javascript. För att kunna använda våra webbaserade syst Strafflag för storfurstendömet Finland (1889). Förslag till_ ny strafflag I Allmänna delen av professor Allan Serlachius enligt uppdrag av justitieministeriet. 1921. Tyskland: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich (1871). Vorentwurf ... Det föreliggande förslaget till ny vallag för Åland avser inte att avvika ... 1922 ordnades enligt vallagen för storfurstendömet Finland, undertecknad i Peterhof den 20 juli 1906 (FFS 26/1906), som Hans Majestät Kejsar Nikolaj II "på Finlands Ständers underdåniga framställning täckts i nåder stadfästa" Full text of "Utsökningslag för storfurstendömet Finland och öfriga dermed sammanhängande ..." See ot...