Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 E-Book


Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 - Motzi Eklöf pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-06-01
FÖRFATTARE: Motzi Eklöf
ISBN: 9789198331936
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,73

FÖRKLARING:

Vad är en läkare? Är det en person som behandlar sjuka och skadade, eller en som rentav lyckas bota dem? Krävs det något mer än medicinsk utbildning och legitimation, och i så fall vad?Boken är en efterfrågad återutgivning av Motzi Eklöfs avhandling från år 2000. Den beskriver hur läkare i Sverige försökt tydliggöra sig själva och sina roller som läkare under perioden 1890 till 1960. De har talat om läkarens ethos – en kombination av akademisk medicinsk utbildning, traderad kunskap, en internaliserad etik och goda karaktärsegenskaper som exemplifieras i de äkta och goda läkarna. Denna idealtypiska bild av läkaren som individ har ställts mot en kollektivt framträdande yrkeskår med annan image.I boken behandlas lagstiftningen om läkares behörighet och ”kvacksalveriet”, liksom framväxten av de läkaretiska reglerna. Den ideale läkaren skildras genom minnesteckningar över hedervärda kolleger. Mellankrigstidens tal om en kris för medicinen och läkarens auktoritet är aktuell även i nutid. Allt knyts samman i en diskussion om olika former av läkares legitimitet.Motzi Eklöf är docent i tema hälsa och samhälle och verksam som vård- och medicinhistoriker. Hon har skrivit om bl.a. kurortskulturer, kontroverserna kring homeopatin och smittkoppsvaccinationen, samt i Fallet Blända (2018) om statlig serumtillverkning och tidig svensk bakteriologi.

...nce 216. Linköping: Linköpings universitet; 2000 ... Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning ... ... . Assarsson J, Elmståhl S. Läkarnas oro inför e-journalerna är överdriven. Dagens Medicin. 20 feb 2014. Eklöf, Motzi 2001, "Förtroendets kapital. Om läkekonstens förutsättningar på den medicinska marknaden", Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidskrift 4, s. 36-45. Eklöf, Motzi, Läkarens ethos. Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960. (Diss.) Buy Läkarens ethos: studier i den svens ... Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens ... ... . (Diss.) Buy Läkarens ethos: studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 (Linköping studies in arts and science) by Motzi Eklöf (ISBN: 9789172198302) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Den första punkten i de etiska regler som antagits av Sveriges läkarförbund lyder: »Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud« [1]. Denna allmänna beskrivning av målet för läkarens arbete skulle sannolikt de flesta läkare utan större tvekan […] Motzi Eklöf Läkares ethos ur Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890 1960 (Linköping: Linköpings universitet, 2000), s. 337 352. Borg, Annika, Dragkampen om tången , Forskning och framsteg, 4/2002. Barnmorskeförbundets egen webhistorik. Huvudlitteratur. Detta är den obligatoriska litteratur som kommer att diskuteras vid chattarna och som skall läsas noggrant. Källmaterial. Detta material består av historiska texter och bilder, men även samtida filmklipp, som skall exemplifiera resonemangen i huvudlitteraturen. Materialet skall studeras översiktligt. • Motzi Eklöf, Läkarens ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 (Linköping: Linköpings universitet Tema Hälsa och samhälle, 2000), s. 9-19, 97-108, 120-124, 172-176. Tio studier i svensk medicinhistoria. Valda delar, ca. 200 sidor. Eklöf, Motzi. Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960. Kanaltryckeriet. Motala. 2000. Valda delar, ca. 100 sidor. Eklöf ... Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. Eklöf, Motzi Läkarens Ethos : Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000 ... Lisa Barnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920 Eklöf, Motzi Läkarens Ethos : Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000 ... Lisa Barnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920 Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal, 1890-1960 Svenska läkare har talat om läkarens ethos - en kombination av akademisk medicinsk utbildning, traderad kunskap, en internaliserad etik och goda karaktärsegenskaper. Motzi Eklöfs avhandling (2000) följer framväxten av läkares behörighet och etiska regler ... Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960; boken är nog slutsåld men finns på nätet) visade Motzi Eklöf lejonklon som noggrann och orädd medicinhistorisk forskare med närmast röntgenartat genomskådande av den svenska medicinska ankdammens värderingar och ställningstaganden mot homeopatin. Request PDF | On Jan 1, 2008, Roger Edenmo and others published Prestigeekonomi under yngre stenåldern : Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen | Find, read and cite ......