Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 E-Book


Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 - Henrik Åström Elmersjö pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-05-03
FÖRFATTARE: Henrik Åström Elmersjö
ISBN: 9789187351136
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,78

FÖRKLARING:

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem.I över 50 år var föreningarna Norden en av de tongivande aktörerna kring lämpligt innehåll i historieundervisningen. Föreningarna grundades i syfte att stärka gemenskapen mellan de nordiska folken och från 1919 växte deras engagemang fram för att förbättra historieläroböckerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I Norden, nationen och historien undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö denna läroboksrevision ur såväl ett organisatoriskt som ett historiekulturellt perspektiv. Han problematiserar historiens betydelse för skapandet av nationell gemenskap och hur historieämnets innehåll förhandlas mellan olika kulturella intressen.1900-talet var en tid av stora förändringar för historieämnet från att främst utgöra ett verktyg för skapandet av patriotiska medborgare till att bli en grund för utbildandet av européer och världsmedborgare. Föreningarnas arbete är en spännande spegling av det skeendet.

...erspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 (Lund: Nordic Academic Press 2013) ... Nationalismen-nordismen 5-0 - DIVA ... . 467 s. Norden, nationen och historien Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. Henrik Åström Elmersjö. nordic academic press Henrik Åström Elmersjö skrev Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972, som behandlar föreningarna Nordens mer än 50 år långa historieläroboksrevision. Föreningarna var under perioden 1919-1972 tongivande aktörer vad gäller diskussionen om vad som kunde ... Norden, nationen och historien: perspektiv på föreningarna ... ... . Föreningarna var under perioden 1919-1972 tongivande aktörer vad gäller diskussionen om vad som kunde vara ett lämpligt innehåll i historieundervisningen. ... Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. 2013 Nordic Academic Press. Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 av Henrik Åström Elmersjö Inbunden , Svenska, 2013-05-03 Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 (0 ääntä) Norden, nationen och historien: perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 (Inbunden, 2013) Inbunden, Svenska, Skönlitteratur - Historisk a romaner, 2013-05 Visa mer fr. 237 kr Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. 231 kr Finns i lager Bokus. 231 kr Finns i lager Bokus: ... nationen och historien Perspektiv på föreningarna nordens historieläroboksrevision 1919-1972. 160 kr Bokbörsen. Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 Varför blev du intresserad av ämnet? - Som gymnasielärare har jag alltid fascinerats av elevers olika sätt att internalisera historiska kunskaper. Föreningarna Nordens historieboksrevision visar hur svårt det kan vara att samlas kring en enda berättelse - åtminstone när olika sätt att se på historien ska mötas. Litteratur: Henrik Åström Elmersjö. Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. 2013 Nordic Academic Press. Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien: Perspektiv på fören - ingarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 (Lund: Nordic Aca-demic Press 2013). 467 s. Henrik Åström Elmersjö behandlar i sin avhandling föreningarna Nordens läroboksrevision från 1919 till 1972. Den uppkom utifrån en bakgrund av utbildning och samhällsvetenskap. Norden, nationen och historien. Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972. Henrik Åström Elmersjö Norden, nationen och historien Föreningarna Nordens historieboksrevision 1919-1972 Avhandlings-PM HENRIK ÅSTRÖM ELMERSJÖ INLEDNING Två versioner av berättelsen om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 från två svenska läroböcker: Unionsbestämmelserna. Unionen mellan Sverige och Norge var uppgjord så, att i förhållande...