Epos E-Book


Epos - Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2009-07-10
FÖRFATTARE: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
ISBN: 9789147092901
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,24

FÖRKLARING:

Berättande text och historiska jämförelser! Epos kännetecknas av en berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos för gymnasiet presenterar historien kronologiskt. Epos 2 och 3 samt Epos Tema är tematiska. Upptäck också Epos lärarmaterial!Läs merUtmärkande drag- Berättande text- Rikt illustrerad- Genusperspektiv- Historiska jämförelser- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk- Historiska källor med övningarEpos 1a1Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns fördjupande bildtexter som kryddar läsningen. Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande.Historiska källorDet finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.Epos 1bI Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.Historiemetodiska avsnittDen som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Eleverna får öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära.Kvinnorna träder framKvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.Jämförande bilderIllustreringen är viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.Epos 2 och 3Boken är avsedd för elever som läser historia 2a, historia 2b-kultur samt historia 3.Epos 2 och 3 inleds med ett kapitel som tar upp teori- och metodfrågor. Därefter följer ett antal teman. Till exempel behandlas mynt och pengar, resande och kommunikation, fantasy, kläder och mode, vänskap och kärlek, biografier, migration, lokalhistoria, konstarter och periodisering.Källkritiska undersökningarI varje temakapitel diskuteras metodiska och källkritiska aspekter på ett konkret sätt. Olika teman, eller historiska forskningsområden, ställs ofta inför olika källkritiska svårigheter och metodiska överväganden. Genom att knyta dessa frågor till specifika undersökningar kan de mer teoretiska frågeställningarna sättas i ett praktiskt och tydligt sammanhang.Egna undersökningarTill varje tema finns det uppgifter av varierande svårighetsgrad. En del fordrar inte så mycket mer än lite klurigt tänkande, medan andra förutsätter mer arbete och planering. En del av de historiska källorna uppgifterna utgår från finns med i boken, medan andra förutsätter en dator och tillgång till nätet, ett bibliotek och i några fall ett arkiv. Men det är inte meningen att uppgifterna måste följas strikt. Det viktigaste är att de ska ge idéer, locka till att göra små eller lite större undersökningar av liknande slag. Epos Tema passar kursen 1a1!Epos Tema passar utmärkt för kursen historia 1a1. Det tematiska upplägget gör att texterna kan gå djupt in i varje ämne. Texterna undersöker och beskriver 1900-talsfenomen med avstamp i 1800-talet och syftar sammantaget till att ge eleverna en bakgrund och förståelse för hur dagens samhälle växt fram. Gång på gång ställs frågan: ”Hur var det för hundra år sedan och hur ser det ut idag?” Varje tema avslutas med analyserande uppgifter och arbete med källor.Epos för gymnasieskolan passar kursen 1b!Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.Epos lärarmaterialEpos lärarmaterial är upplagt på ett sådant sätt att du som lärare kan följa historien kronologiskt, från de första europeiska högkulturerna till modern tid. Varje epok har samma struktur med underavsnitt som innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och källmaterial. Materialet erbjuder också en mängd olika verktyg i form av matriser, kartor och analysmaterial. Ett avsnitt fokuserar helt på temastudier med en mängd olika teman.Epos lärarmaterial tar sin utgångspunkt i Epos 1b men kan användas oberoende av vilken kurs eleverna läser eller vilken Eposbok de har.Om författarnaFörfattare till respektive del.Epos 1a1: Robert SandbergEpos 1b: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie OhlanderEpos 2 och 3: Robert Sandberg, Christina DouglasEpos för gymnasieskolan: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie OhlanderEpos Tema: Robert Sandberg, Karl Molin, Jenny BjörkmanEpos B och C: Robert Sandberg, Per Bolander, Niklas Nåsander, Lennart SteenEpos Lärarhandledning: Per Bolander, Lennart Steen, Niklas NåsanderEpos Lärarmaterial: Per Bolander, Lennart Steen, Niklas Nåsander

...43 Milano Tel: +39 02 891 59 174 Fax: +39 02 891 80 181 P ... EPOS Watches ... .Iva: 04002240960 - Privacy PolicyPrivacy Policy Epos definition, an epic. See more. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 ... Epos Träindustri grundades 1946 och hette då Rishöjdsbrons såg. Sedan 1975 har fabriken tillverkning av specialemballage i trä för exportindustrin. Kännetecknet för Epos är en flödigt berättande his ... Epos - definition of epos by The Free Dictionary ... . Kännetecknet för Epos är en flödigt berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos A och Epos B presenterar historien kronologiskt. Epos Tema och Epos B och C är tematiska. Dessutom finns en Lärarhandledning ... Epos definition is - epic. Recent Examples on the Web Your freestyle at Harvard University in 2016 was searing and soaring epos. — New York Times, "The Roots' Black Thought on Philadelphia Style.And His Beard.," 1 Nov. 2017 These example sentences are selected automatically from various online news sources to reflect current usage of the word 'epos.' Please wait while the app is loading... EPOS Watches is a Swiss producer of mechanical watches. All timepieces are designed and manufactured in Switzerland. Why epos. We have helped companies in Singapore for over 11 years and understand the problems that you might face. Elite Support. Our Local Support team is able to understand and serve you with speed and efficiency. Industry Leading Integrations . EPOS Sustainability Phase (SP) project 2020 - 2023. The EPOS SP project has been funded by the European Union's Horizon 2020, INFRADEV-3 call, under Grant Agreement No. 871121. It will start on the 1 st of February 2020 and will last for three years. It involves twenty-four beneficiaries from seventeen European countries. EPOS is a Swiss producer of mechanical watches. All time pieces are designed and manufactured in Switzerland. EPOS has made itself a name as a creator of sophisticated Swiss mechanical watches, featuring complex complications. True to its slogan, EPOS is performing high-class artistry in watchmaking! Berättande text och historiska jämförelser! Epos kännetecknas av en berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt i epos. epos är en lång berättande text som är skriven på vers, alltså efter ett visst mönster. Ett epos utspelar sig alltid långt (22 av 156 ord) EPOS audio is engineered to bring forward every important sound cue that help you win the round or give the feeling of being right there in the game. That's why we created GSP 670. Explore GSP 670. Pioneering Audio Technology. At EPOS, sound is everything. Harry Edmund Martinson, född 6 maj 1904 i Jämshög i Blekinge, död 11 februari 1978 i Solna, var en svensk författare.Martinson var ledamot av Svenska Akademien från 1949 [1] och mottog Nobelpriset i litteratur 1974, tillsammans med Eyvind Johnson - den senaste gången so...