Historia 1b 100p - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Den lilla människan och de stora sammanhangen E-Book


Historia 1b 100p - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Den lilla människan och de stora sammanhangen - Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-08-07
FÖRFATTARE: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg
ISBN: 9789144126845
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,29

FÖRKLARING:

I Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras.Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på modern historia. Det finns unika kapitel om Afrika, Asien och Latinamerika som är särskilt angelägna för elever med anknytning till dessa kontinenter. NY UPPLAGADen nya upplagan har uppdaterats och kapitlet om 2000-talets första decennier och framtiden har helt skrivits om. Dessutom har läromedlet kompletterats med nya interaktiva uppgifter där eleverna kan träna sin förståelse av ämnesspecifika begrepp och arbeta mer med kronologin. I lärarmaterialet hittar du även ett stort antal förberedda uppdrag, kapitel för kapitel, som du kan skicka ut till dina elever via det digitala klassrummet. Dessa uppdrag gör det tydligt för eleverna vilka texter,  uppgifter, kapitelsammanfattningar m.m. de ska jobba med i Historia 1b:s digitala läromedel  (fungerar som en digital studieplan). LÄRARPAKETLärarpaketet till Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i det tryckta lärarmaterialet. Tre koder ingår i varje lärarhandledning, så att tre lärare kan ha tillgång till allt innehåll i digitalt format samt elevernas digitala läromedel.I det tryckta lärarmaterialet ingår bl.a. kommentarer kring kurskrav, utförliga exempel på bildanalys, historiska kartor, lösningsförslag och kommentarer till uppgifterna och litteratur-och filmtips.Du får även tillgång till digitala resurser, som färdiga PowerPoint-presentationer, och utskrivbara kartor och tidslinjer i större format.Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på individualisering. DIGITALA RESURSER Interaktiv version av lärarmaterialet, i vilken det går att söka, stryka under, anteckna och länka Förberedda uppdrag Utskrivbara versioner av kartor och tidslinjer Kapitelpresentationer i PowerPoint Elevbokens digitala läromedel Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

...r vuxna Historia 1b. Som stöd för bedömning i kursen historia 1b finns kursprov och ett bedömningsstöd ... Historia 1b-arkiv - Företagskällan ... . Den 24 april 2018 publicerades ett nytt kursprov i Historia 1b. Kursprov i historia 1b. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter. Historia 1b KURSPROV I GYMNASIESKOLAN Information Vid varje uppgift i provet finns en kunskapsmatris som visar vilken del eller vilka delar av kunskapskravet som uppgiften ger dig möjlighet att visa kunskaper i relation till. De vita rutorna anger vilken del av kunskapskravet som bedöms och på vilka nivåer du kan din visa kuns ... Historia 1b 100p - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Den ... ... . De vita rutorna anger vilken del av kunskapskravet som bedöms och på vilka nivåer du kan din visa kunskap. Här hittar du mina examinationsuppgifter för Historia 1-kurserna. Tankekarta/tidslinje över epokerna Uppgift i källkritik Uppgift i historiebruk Uppgifter om historiska händelser/förändringsprocess… Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Fråga: Fråga 1: a) Gör en översiktlig beskrivning av de (som du tycker) fem viktigaste följderna av det andra världskriget. b) Analysera de viktigaste orsakerna till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland 1933. c) Läs s 326-327 om GULAG. Gör en analys. Finns det några likheter/skillnader med nazisterna och förintelsen? Svar från studerande: Mina… Historia 1b. Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Att vara utan att synas : om riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna bok Agnes Hellström pdf Historia 1b. Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Genom min uppsats vill jag svara på frågan huruvida lokalhistoria går att integrera med grundkursen Historia A utan att detta extra stoff ska urholka kursen, eller störa dess kronologi. Jag vill visa att detta kan åstadkommas genom noggrann planering och med reflexioner över hur jag som lärare kan disponera de antal timmar som tilldelats Historia A. Jag vill visa på betydelsen av att ... Historia en vetenskap byggd på texter och artefakter. Exempel: Krönikor, arkeologiska fynd, fotografier, målningar, dagböcker med mera. Även muntliga återgivelser kan ha ett stort värde, även om det naturligtvis kan vara ytterst svårt att få en första persons ögonvittnesskildring av den franska revolutionen berättad för sig. 1000 års historia Västerlanda kyrka är ... Den stora katedralen i Trondheim byggdes och många nya stenkyrkor bl.a. Västerlanda och Hjärtums kyrkor. Från denna tid kan man se de medeltida långväggarna från koret till läktaren, ... Svenska kyrkan i Lilla Edet Besöks- och postadress: Fuxernavägen 8, 46333 Lilla Edet Telefon:+46 ... Fråga: Fråga 1. a) Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. b) Redogör för orsakerna till revolutionerna och vad de leder till. c) Gör en jämförande analys. Finns det likheter/skillnader? Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna. Svar från studerande: Under tiden för det amerikanska frihetskriget florerade mycket av upplysningens… Historia 1b. Kursnyheter. Kursplan och betygskriterier. Läxor och kursuppgifter. Terminsplanering, Historia 1 b, ... titta på bildbanden "Svensk historia 1700-1850" (bild 9-17 och 29-32) och "Svensk historia 1850 - 1914" ... Vad ledde den stora befolkningsminskningen till. Under hösten 2019 tog vår lilla bobil Toto oss 1800 mil genom 16 länder - till Centralasien och tillbaka. Det visade sig bli ett riktigt äventyr, med dåliga vägar och en bil som föll i bitar 🙂 Klicka här för att läsa alla inlägg från vår resa. ELEKTRONISKA BöCKER. På webbplatsen BEATEKAHLCKE.DE hittar du mer än 5000 böcker som kan läsas gratis! Det stora i det lilla. Publicerad 1994-10-13 Detta är en låst artikel....