Språket i landskapet E-Book


Språket i landskapet - Klas-Göran Selinge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2010-02-20
FÖRFATTARE: Klas-Göran Selinge
ISBN: 9789185352852
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,82

FÖRKLARING:

Utan språk är ett kulturlandskap knappast ens tänkbart, och språket är i varje fall en nödvändig förutsättning för landskapets nuvarande, variationsrika skaplynne. »Språket i landskapet» kan därför betraktas som immanent i varje kulturmiljö. I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Intresset för runinskrifter och bebyggelsenamn har följt författaren i hans arkeologiska verksamhet genom åren. Upprinnelsen till detta arbete är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar, i ett ännu giltigt uppländskt byaskäl från historisk tid. Undersökningen är ett bidrag till frågan om rågångarnas uppkomst och deras förhållande till byarna under yngre järnåldern. Författaren är professor, född 1929 i Östergötland. Han har verkat som docent i arkeologi vid Stockholms universitet och som expert vid Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning, där han också varit ledare för fornminnesinventeringen. Han har givit en lång rad bidrag till svensk arkeologisk forskning och medverkat i Sveriges nationalatlas och i Nationalencyklopedin.

...des 1 juli 2009 anges svenska som huvudspråk ... Järlehed, Rosendal, mfl 2019-2022, språkl landskap ... ... . I lagen används både begreppen huvudspråk och officiellt språk. ... Kroatien (kroatiska: Hrvatska), formellt Republiken Kroatien (kroatiska: Republika Hrvatska) [10] [2], är en republik i centrala/sydöstra Europa.Kroatien gränsar till Bosnien och Hercegovina och Serbien i öster, Slovenien i norr, Ungern i nordöst och Montenegro i söder. I väst och sydväst utgör Adriatiska havet en maritim statsgräns mot Italien. ... Hur språk används och förändras. H ... Språket i landskapet - Klas-Göran Selinge - Häftad ... ... . ... Hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk. Österbotten (finska: Pohjanmaan maakunta) är ett landskap beläget i västra Finland, vid Bottenhavets och Kvarkens östra kust.Landskapets centralort är den tvåspråkiga staden Vasa.Landskapets befolkning utgörs än idag av en svenskspråkig majoritet (50 % av invånarna år 2013), även om andelen sjunkit betydligt sedan 1800-talet Uppländska är samlingsnamnet på de svenska dialekter som talas i Uppland, både de gamla genuina folkmålen och det regionala standardspråk som talas där i dag. Landskapets dialekter räknas till sveamålen och låg till grund för den standardsvenska som började normeras på 1500-talet, tillsammans med högstatusdialekter i Östergötland och Södermanland. Studier av lingvistiska landskap är ett forskningsområde som har ökat i popularitet de senaste åren. Inom området undersöks bland annat vilka språk och språkliga uttryck som synliggörs i det offentliga rummet; till exempel genom reklam och marknadsföring, i orts-, gatu- och byggnadsnamn, på butiker, skyltar, affischer, graffiti och skrivna lappar. Språket har rötter i den finsk-ugriska språkgruppen, och är närmast besläktad med de nordfinska dialekterna. Men den finska basen i meänkieli påminner även om den typ av finska som talas i landskapet Satakunta som gränsar till landskapet Åboland i sydvästra Finland. Språk skiljer sig alltså från varandra på flera olika sätt, men att människor talar olika betyder inte nödvändigtvis att de tänker annorlunda. Hur kan vi avgöra om talare av mian, ryska, indonesiska, ... även i okända landskap och inuti obekanta byggnader. Språket i landskapet. Om runstenar, rågångar och byar. Klas-Göran Selinge, 2010. Utan språk är ett kulturlandskap knappast ens tänkbart, och språket är i varje fall en nödvändig förutsättning för landskapets nuvarande, variationsrika skaplynne. »Språket i landskapet» kan därför betraktas som immanent i varje ... Mång...