Globalhistoria : en introduktion E-Book


Globalhistoria : en introduktion - Sebastian Conrad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-03-27
FÖRFATTARE: Sebastian Conrad
ISBN: 9789144101644
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,35

FÖRKLARING:

Globalhistoria har på senare år blivit en av historievetenskapens viktigaste grenar. I dagens globaliserade värld låter sig historien inte längre lika självklart som förr begränsas till behandlingen av enskilda länders historia. I stället har intresset för gränsöverskridande processer och globala sammanflätningar ökat kraftigt.Men hur skriver man globalhistoria och vad omfattar ämnet? Handlar det om hela vår planets historia? Om den mänskliga artens? Om ”Big History”, tiden sedan the big bang? Eller handlar det snarare om ett visst perspektiv som kan anläggas även i en undersökning av en liten bys historia? Vilka frågor kan bäst besvaras utifrån ett globalt perspektiv och vilka samband hamnar då i förgrunden?Sebastian Conrad, en av Tysklands mest välkända globalhistoriker, ger i den här boken en åskådlig introduktion till forskningsfältet med hjälp av konkreta exempel och presenterar centrala frågor och teorier samt viktiga teman och motsättningar. Han visar samtidigt att globala synsätt inte är något radikalt nytt – och inte heller något som har uppnåtts enbart tack vare västerländska tänkare.Boken är främst avsedd för studenter i historiska ämnen vid universitet och högskolor.

...tigt. LIBRIS titelinformation: Globalhistoria : en introduktion / Sebastian Conrad ; översättning: Johanna Holmberg ; [sakgranskning: Johan Östling] ... Historiesyn | Historieteori | Historia | SO-rummet ... . Den tyske historikern Sebastian Conrad är drivande inom globalhistoria, och med läroboken Globalhistoria - En introduktion erbjuder han såväl en teoretisk introduktion som en genomgång av fältet och de problem det brottas med. Globalhistoria, i korthet, är både en metod och ett perspektiv för att visa hur vår värld har hängt samman och hur det […] Globalhistoria : en introduktion: Amazon.es: Sebastian Conrad, Johanna Holmberg: Libros en idiomas extranjeros Globalhistoria har på senare år blivit en av historievetenskapens viktigaste g ... LIBRIS - Globalhistoria ... .es: Sebastian Conrad, Johanna Holmberg: Libros en idiomas extranjeros Globalhistoria har på senare år blivit en av historievetenskapens viktigaste grenar. I dagens globaliserade värld låter sig historien inte längre lika självklart som förr begränsas till behandlingen av enskilda länders historia. I stället har intresset för gränsöverskridande processer och globala sammanflätningar ökat Jag skrev ett inlägg 6 april 2015 om olika sätt att skriva världshistoria. Där byggde jag främst på artiklar av Janken Myrdal och Arne Jarreck. De ger en kort definition i Historisk tidskrift 130:4, 2010: "En enkel sammanfattning av vad globalhistoria är kan vara att den syftar till att avtäcka och förklara generella mönster i det mänskliga samhällets historia genom studium av hela ... Globalhistoria: En introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur Ett urval kapitel läses efter lärarens instruktioner. - Goffman, D (2002). The ottoman Empire and early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press - Malchow LeRoy, H (2016). Access Google Sites with a free Google account (for personal use) or G Suite account (for business use). Bild 1-2. Per Janse - initiativtagare - ledde mötet och gav en introduktion i ämnet global historia med en rask genomgång av ett antal böcker i ämnet, de flesta rätt färska. Bild 3-5. Ylva Wibaeus tog vid och gav sin syn på ämnet med pedagogikens horisont i sikte. Jag skrev ett inlägg 6 april 2015 om olika sätt att skriva världshistoria. Där byggde jag främst på artiklar av Janken Myrdal och Arne Jarreck. De ger en kort definition i Historisk tidskrift 130:4, 2010: "En enkel sammanfattning av vad globalhistoria är kan vara att den syftar till att avtäcka och förklara generella mönster i det mänskliga samhällets historia genom studium av hela ... Materialism - Idealism. En författare som har en materialistisk historiesyn anser att ekonomi och andra materiella aspekter är den främsta drivkraften bakom historiska förändringar.En sådan författare skulle t.ex. betona ekonomiska faktorer som de viktigaste orsakerna till Sveriges industrialisering. Globalhistoria En introdukti...