Historia i futurum E-Book


Historia i futurum - Helén Persson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-10-03
FÖRFATTARE: Helén Persson
ISBN: 9789188899040
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,84

FÖRKLARING:

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats – eller inte tillämpats – på grundskolans och gymnasiets historieämne.I princip alla som sysslar med historia professionellt, inte minst i skolan, bedömer och värderar ständigt vad som är att anse som bra och dålig historia. Avhandlingen syftar till att, med hjälp av historievetenskap, historiekultur och pedagogiska teorier, begripliggöra vari progression i ett enskilt ämne som historia egentligen består: Hur kan kunskapsutveckling i historia definieras? Vilka olika typer av progression kan identifieras i styrdokument och lärobokstexter mellan 1919 och 2012? Vari består skillnaderna mellan å ena sidan kunskapsutveckling över tid och å andra sidan kunskap för olika tider?En av avhandlingens centrala utgångspunkter är att historia både handlar om vetenskap och om livs- och erfarenhetsvärlden, där den senare är en av premisserna för historiemedvetandet, nämligen att vi i en och samma tankegång tänker kring dåtid, nutid och framtid. Frågan är då hur ett historiemedvetande kan kvalificeras utifrån en syn på historia som ett ämne som omfattar såväl kunskap om det förflutna som tolkning och medvetande. Historia i futurum är Helén Perssons doktorsavhandling i historia.

...as teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats - eller inte tillämpats - på grundskolans och gymnasiets ... Futurum - SFI - Svenska för invandrare ... ... Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur såd ... Historia i futurum | Humanistiska och teologiska ... ... . Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats - eller inte tillämpats - på grundskolans och gymnasiets ... Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2011 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats - eller inte tillämpats - på grundskolans och gymnasiets ... Historia i futurum. På förmiddagen torsdagen den 1 november 2018 presenterar hon sin avhandling, som fått titeln Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012. Omslaget är talande: den traditionella och symboltyngda franska trikoloren, vikt till en flyktig papperssvala. Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats - eller inte tillämpats - på grundskolans och gymnasiets ... Den 1 november försvarar Helén Persson vid Lunds universitet sin doktorsavhandling Historia i futurum. Om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919-2012. Disputationen äger rum i hö… Historia i futurum : Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 Persson, Helén, (författare) Lunds universitet, Lund University, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Joint Faculties of Humanities and Theology, Institu...