PÅ ANSTALT E-Book


PÅ ANSTALT -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-08-31
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789179482398
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,2

FÖRKLARING:

I det moderna samhälle som växte fram från 1800-talets slut krävdes det en ny sorts självständig människa. Anstalterna är en viktig med ofta förbisedd del av detta, eftersom de representerar ett nytt sätt att hantera dem som inte passade in. På anstalten kunde de som inte förmådde ta hand om sig få träna sig till en plats i industrisamhället, alternativt bli omhändertagen i former som liknade detta. Lösningarna blev ofta storskaliga, men med många variationer.Vi har i den här boken sökt upp miljöer, arkivhandlingar och människor som på ett eller annat sätt kan hjälpa oss att förstå anstaltens plats i samhället; fattiggårdarna, ålderdomshemmen, barnhemmen, alkoholisthemmen, arbetshemmen, sinnessjukhusen, anstalterna för sinnesslöa och mödrahemmen. Framställningen gör inget anspråk på att vara heltäckande, men ger en provkarta över anstaltens landskap i Jämtlands län under perioden 1870-1980.Med utgångspunkt i dessa anstalter ger boken en bra överblick över den samhällssyn som fanns under1900-talet, vilken handlade såväl om kontroll som om att skapa ett bättre och meransvarstagande samhälle.

...ngar inte ska göra upplopp. Myndigheten motiverar även sitt beslut med att uppgifterna är försvarshemligheter ... Verksamhet på häkte och anstalt - Svenska kyrkan i Umeå ... . LÄS ÄVEN: Malmö undanhöll för föräldrar att förskolepersonal smittats av corona I början av april uppmärksammades det att fem brottslingar som ... På vissa håll kommer barnmorskan till anstalten för cellprov, preventivmedelsrådgivning och mödravård. Andra, som Hinseberg, väljer att samarbeta med närmaste mödravårdscentral utanför anstalten. 2016 var drygt 230 kvinnor intagna. Det finns fem olika anstalter enbart för kvinnor. Omkring sex procent av d ... Synonymer till anstalt - Synonymer.se ... . 2016 var drygt 230 kvinnor intagna. Det finns fem olika anstalter enbart för kvinnor. Omkring sex procent av dem som vistas på anstalt ... Omkring 4 500 män och kvinnor sitter i de svenska fängelserna. De kostar samhället totalt närmare 13,5 miljoner kronor per dygn. Men livet på anstalt är inte som att bo på hotell, som ... Anstalten Kumla, populärt känd som Kumlabunkern, är en sluten kriminalvårdsanstalt utanför Kumla i Närke.Anstalten är Sveriges största och är tillsammans med Anstalten Hall, Anstalten Norrtälje, Anstalten Salberga, Anstalten Hällby, Anstalten Tidaholm och Anstalten Saltvik de enda anstalterna i Sverige som erbjuder högsta säkerhetsklass, 1. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse. Lagen gäller även vid vistelser utanför anstalt enligt 14, 32, 37, 38, 43 och 54 §§. Bestämmelserna i 12, 17, 18, 20-32, 36, 38, 40 och 52-52 d §§ gäller inte den som genomgår en sådan utslussningsåtgärd som avses i 54 § första stycket 2-4. Användningsexempel för "anstalt" på engelska. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här. Swedish Enligt Svenska statens veterinärmedicinska anstalt bör tam iller i fortsättningen vaccineras i likhet med hundar och katter....