Bildstenar E-Book


Bildstenar - Jan Peder Lamm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2002-09-01
FÖRFATTARE: Jan Peder Lamm
ISBN: 9789178443529
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,35

FÖRKLARING:

...äll. Samma ristare som gjort U… Bro stainkällingar är två bildstenar som står ute på en åker ett par kilometer nordost om Bro kyrka och cirka 200 meter öster om landsvägen mellan Bro och Visby ... PDF Fragmenten från Tomteboda : runsten med bildframställning ... ... .De står kvar på sina ursprungliga platser och uppges vara blinda, vilket betyder att ornamentiken har blivit helt utplånad. Åkermarken tillhör fastigheten Stenstu vars manbyggnad ligger strax i närheten. Vi har registrerat många av våra föremål i en databas vid namn Collective Access. Om du vill veta mer om något specifikt, kan du hitta information där. Bildstenar Hejnum. Vid Ridddare i Hejnum ha ... Bildsten - Wikipedia ... . Vi har registrerat många av våra föremål i en databas vid namn Collective Access. Om du vill veta mer om något specifikt, kan du hitta information där. Bildstenar Hejnum. Vid Ridddare i Hejnum har en bildsten hittats - och åter rests vid skogskanten. Även vid Nygårds står en sten från 700-800-tal på ursprunglig plats. Ytterligare elva bildstenar eller delar av bildstenar hittats i socknen. Två finns på Bjärs och två på Mallgårds. Välkommen! Gotlands Museums butik är en riktig skattkammare för alla åldrar. Här i museets webbshop hittar du ett urval av alla de varor som finns i museibutiken på Fornsalen i Visby. bildstenar. Vid närmare granskning visade sig de ristade bitarna, påträffade i olika gravfyll-ningar, komma från tre olika bildstenar, varav dock endast en hade runor. Hela tre bildstenar inom ett gravfält är unikt. Bildstenarnas ur-sprungliga läge är inte känt, men fragmenten på-träffades uppenbarligen i det läge där de med- Bildstenar är speciellt vanliga på Gotland och de härstammar i regel från yngre järnåldern. De utgör en viktig informationskälla till bland annat nordiska myter och förkristen religion. Stenarna har en grunt huggen dekor som man tror från början varit bemålad med kraftfulla färger. Gotländska bildstenar med fajakernas skepp. Fajaker, guter och Kurland . Odysséens fajaker var ett sjöfarande handelsfolk. De bodde på Östergarnsholm på Gotland i en fornborg. Dem finns det många av på Gotland, och huvudorten Visby har kanske ursprungligen varit en handelsplats och fornborg från bronsåldern. En del av de bildstenar som av Lamm klassificerats som helt utplånad skulle eventuellt kunna "räddas". I bildstenskorpusen finner vi s k blinda bildstenar, d.v.s. bildstenar på vilka ingen ornering kan urskiljas - antingen p.g.a att det aldrig har funnits någon eller för att de har skadats av vittring. Även vandalisering är ett hot. Ardre-stenarna Vid restaureringen 1900-02 påträffades under golvet åtta bildstenar av vilka sju var runinskrifter. Stenarna har troligen ingått i en kista, som kan ha använts som offeraltare i samband med gravkult. 1.3.1. Bildstenar generellt I mer än 300 år har bildstenar beskrivits i litterär form. De förekommer i ett flertal böcker, varav ett fåtal uteslutande berör bildstenar, ett antal uppsatser främst på C-D- men även doktorsnivå, i tidsskriftserierna Gotländskt Arkiv och Fornvännen samt i ett antal artiklar från diverse tidsskrifter. Bildstenar är och förblir en lättläst bilderbok med en mycket viktig katalog och väldigt mat­ nyttig litteraturlista. Den fyller etl tomrum och ett behov i nischen »populär introduktion till bildstenarna». Visst är boken omodern i flera avseenden, men uppenbarligen starkt efterfrå­ gad. Möjligen är det konstigt att inte någon så Bildstenar / Erik Nylén ; Jan Peder Lamm: Katalog över samtliga på Gotland kända bildstenar samt bibliografi över bildstenslitteratur. Nylén, Erik, 1918-2017. (f...