Finlands ridderskaps och adels vapenbok E-Book


Finlands ridderskaps och adels vapenbok -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-06-15
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789526837222
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,85

FÖRKLARING:

Magnus Stackelberg skrev 14. september 1889 i Hufvudstadsbladet:Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskapets och adelns beslut på landtdag år 1888 fattade beslut.Redan tidigare, då endast första häftet af arbetet utkommit lemnade vi af intresse för ämnet en kortfattad recension intagen i Finsk Tidskrift (tom XXVI sid. 305) och se afs nu, då werket fullständigt föreligger, föranledda till afwän denna lilla upsats.Som bekant uppdrogs åt riddarhusutskottet att widtaga åtgärder och bringa till werkställighet den af ridderskapet och adeln wid lantdagen 1888 beslutade utgifningen af en ny wapenbok för Finlands ridderskap och adel, i upplaga om 500 exemplar och omfattande samtliga för närwarande å riddarhuset introducerade ätters wapen i färgtryck med åtföljande register och wapenbeskrifning. Utgifningen och redaktionsomsorgen anförtroddes åt filosofiekandidaten G. J. Granfelt och hr J. Tilgmanns litografiska officin. Härutöfver hafva såwäl wapenteckningar som text blifwit öfwersedda och granskade af statsarkiwarien, filosofiedoktorn R. Th. Hausen och synes äfwen riksheraldikern m. m. C. A. Klingspor på enskild wäg meddelat utg. flere upplysningar.

...n inga särskilda privilegier i Finland Bland den finländska adeln finns både ätter ... Finsk heraldik genom tiderna ... ... Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning [Elektronisk resurs] Granfelt, Georg Fredrik (författare) Publicerad: 1888-1889 Publicerad: Helsingfors, 1888-89. Svenska. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket) Bok (digitaliserad) LIBRIS titelinformation: Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning. Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskap ... LIBRIS - Finlands ridderskaps och adel... ... . Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskapets och adelns beslut på landtdag år 1888 fattade beslut. Redan tidigare, då endast första häftet af arbetet utkommit lemnade vi af intresse för ämnet en kortfattad recension intagen i Finsk Tidskrift (tom XXVI sid. 305) och se afs nu, då werket fullständigt föreligger, föranledda till afwän denna ... Magnus Stackelberg skrev 14. september 1889 i Hufvudstadsbladet: Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning; utgifwen enligt ridderskapets och adelns beslut på landtdag år 1888 fattade beslut. Redan tidigare, då endast första häftet af ar ADELSKALENDERN Sedan 1858 har Riddarhuset i Finland utgivit "Finlands Ridderskaps och Adels kalender" - i allmänhet kallad Adelskalendern. Publikationen är i huvudsak en utredning över de nu levande ätterna och det aktuella personbeståndet inom adeln och den utkommer vart tredje år. Granfelt, George, Finlands ridderskaps och adels vapenbok (Helsingfors 1889) Granfelt, George, Finlands städers vapenbok I (Helsingfors 1892) Hanell, Krister, Äldre sigillstampar i Lunds universitets … (Lund 1935) Hausen, R...