Krapperups byggnader E-Book


Krapperups byggnader - Caroline och Henrik Ranby pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1998-03-01
FÖRFATTARE: Caroline och Henrik Ranby
ISBN: 9780284255600
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,21

FÖRKLARING:

I denna skrift beskrivs Krapperups byggnader i Brunnby, Jonstorps och Välinge socknar, Skåne län. Här redovisas det inventerings- och fotograferingsarbete som fil. mag. Caroline Ranby och fil. kand. Henrik Ranby utförde 1991-95. Såväl byggnadsmiljön vid godset som arrendegårdarnas byggnader presenteras.Förutom denna dokumentation, som även omfattar uppmätningsritningar av arkitekt SAR Hans Boman, innehåller rapporten en byggnadshistorisk översikt och konkreta bevarandeförslag.Inventeringsarbetet har bekostats av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och är en del av kunskapsuppbyggnaden kring Krapperups gods.

...perup). Katalog över tjänster nära Krapperupsvägen: butiker, restauranger, fritids- och idrottsanläggningar, sjukhus, bensinstationer och andra intressanta platser ... Minnesord om Caroline Ranby - HD ... . Vissa byggnader bevarar ett äldre byggnadsskick i korsvirke, skiftesverk eller tegel. Krapperup. Bygden har under lång tid dominerats av Krapperups sätesgård, vilken har anor sedan medeltid. Godsets nuvarande huvudbyggnad är uppförd under 1500-talet men präglas nu av 1600-1700-talens ombyggnader. Volym II är en katalog som beskriver de gårdar och gatehus i Brunnby socken som lydde under Krapperup.Caroline Ranby, fil mag och bebyggelsehistoriker, har bedrivit ... Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen ... . Volym II är en katalog som beskriver de gårdar och gatehus i Brunnby socken som lydde under Krapperup.Caroline Ranby, fil mag och bebyggelsehistoriker, har bedrivit forskning om Krapperup under många år, och har tillsammans med Henrik Ranby producerat en bok om Krapperups byggnader. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Krapperups byggnader av Caroline och Henrik Ranby inbunden, 1998, Svenska, ISBN 9780284255600. I denna skrift beskrivs Krapperups byggnader i Brunnby, Jonstorps och Välinge socknar, Skåne län. Här redovisas det inventerings ... Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Lite kuriosa är ju att titta på de olika distanserna inom friidrotten och då också skillnaden i kroppsbyggnad på deltagarna.; De har inte byggt på sin musikaliska kropp med ett antal tyngande extrakilon utan istället behållit den taniga kroppsbyggnad som låtarna orkar bära. Krapperups byggnader av Caroline och Henrik Ranby inbunden, 1998, Svenska, ISBN 9780284255600. I denna skrift beskrivs Krapperups byggnader i Brunnby, Jonstorps och Välinge socknar, Skåne län. Här redovisas det inventerings ... I Skåne finns i dag närmare 200 byggnadsminnesförklarade byggnader och anläggningar. De belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid. Kärleken förde henne till Kullabygden, där hon efter inventeringen Krapperups byggnader (1998) drev ett större forskningsprojekt som resulterade i böckerna Krapperup mellan renässans och ... Boken Jugendepoken i Malmö. Arkitekter och byggnader 1896-1914. 1996. Artikeln "Arbetarbostäder och egnahem i Höganäs - ett lokalt kulturarv att bevara". I: Kullabygd 1997. Boken Krapperups byggnader (med Caroline Ranby) 1998. 2002 Doktorsavhandlingen Harald Boklund....