Krapperup och det feodala landskapet E-Book


Krapperup och det feodala landskapet - Peter Carelli pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2003-03-01
FÖRFATTARE: Peter Carelli
ISBN: 9789187944130
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,2

FÖRKLARING:

Utgrävningen av Krapperups medeltida borg, som pågick 1995-96, gav sensationella resultat. Under den nuvarande borggården påträffades välbevarade murar och ett stort och variationsrikt fyndmaterial som bland annat vittnade om ett händelserikt 1300-tal. Detta sekel brukar beskrivas som krisens århundrade; svår missväxt och pest lamslog hela samhället. Med nya forskningsresultat kan denna bild nyanseras avsevärt. I nordvästra Skåne pågick under 1300-talet en dynamisk samhällsförändring som fick oerhörda konsekvenser för de flesta.I krisens skugga omskapades den sociala ordningen och landskapet omstrukturerades efter nya ideal. Drivande aktörer var den nya klass av frälsemän som på kort tid kommit att dominera bygden. Riddarna på den nyuppförda borgen Krapperup skapade under denna tid ett feodalt landskap runt sitt hastigt expanderande gods.Krapeprup och det feodala landskapet sammanfattar många års forskningsresultat inomm projektet "Borgen i bygden", vars mål har varit att belysa den medeltida bebyggelseutvecklingen i Brunnby socken i nordvästra Skåne. Forskningsprojektet har bedrivits vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.Peter Carelli, född 1960, är förste antikvarie vid Dunkers kulturhus i Helsingborg där han leder den stadshistoriska verksamheten. Han var tidigare doktorand och forskare på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.Doktorsavhandlingen i medeltidsarkeologi, En kapitalistisk anda - kulturella förändringar i 1100-talets Danmark, utgav 2001.

...93 s. ISBN 91-87944-13-8. Peter Carelli: Krapperup och det feodala land­ skapet ... PDF Torrent Kod röd ... . Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen 2003. 248 s., ill. ISBN 91­87944­13­8. Caroline Ranby: Krapperup mellan renäs­ sans och skiftesreformer. Volym 1 & 2. Gyl­ lenstiernska Krapperupstiftelsen 2003. 742 s., ill. ISBN 91­87944­10­3. I två fristående bokverk har arkeologen Peter ... massor med kalkbruk och storstenstegel. Dessa massor kan möjligen ha fått ligga kvar vid den förra rensningen av va ... Krapperup och det feodala landskapet - Peter Carelli ... ... . Dessa massor kan möjligen ha fått ligga kvar vid den förra rensningen av vallgraven liksom de har fått ligga kvar denna gång för att inte äventyra den inre vallgravsmurens stabilitet. Referenser Litteratur Carelli, P. 2003. Krapperup och det feodala landskapet. Borgen, bygden och den me- Välkommen till kaffestugan! Vi önskar alla gäster varmt välkomna till Krapperups Café & Slottsbod. Vår kaffestuga finns på Krapperups stallplan i genuin 1800-talsmiljö. Lokalerna har en gång i tiden varit snickeri, smedja samt grisahus. Här har vi skapat en mysig och hemtrevlig kaffestuga där det största bekymret är att välja mellan alla Krapperup och det feodala landskapet - borgen, bygden och den medeltida bebyggelseutvecklingen i en nordvästsvensk socken av Peter Carelli 2003. Maria Sofia De la Gardie - kvinna i ... Byggnadsnämndens moderate ordförande Gustaf Wingårdh och stadsarkitekt Sverker Tingdal har träffat stiftelsens fastighetsförvaltare, för att diskutera hur man bättre ska kunna bevara och utveckla de värdefulla kulturmiljöer som Krapperup ansvarar för. - De aktuella byggnaderna ligger i det öppna landskapet mellan Mölle och Krapperup och ingår i riksintresset för ... Krapperup är en av de många stora renässansslott som byggdes i det danska Skåne under 1500-talet och 1600-talets första hälft. Det rådde fred under lång tid och tiderna gynnade adeln. Adelns många gårdar gav goda spannmålsskördar, som blev en viktig exportvara. Det ekonomiska överskottet kunde bland annat användas för slottsbyggen. Peter Gotthard satte byggnaderna i skick igen under 1750-60 talen. Han lät bland annat riva slottets översta våning och övre delen av det stora tornet togs bort liksom de båda mindre hörntornen. Foto taget av mig 2009 1800-talet Från 1841 och under resten av 1800-talet - och än idag - ägs Krapperup av ätten Gyllenstierna. Krapperup och det feodala landskapet: borgen, bygden och den medeltida bebyggelseutvecklingen i en nordvästskånsk socken. Historia kring Krapperup, 99-1957214-4. Nyhamnsläge: Gyllenstiernska Krapperupstift. Libris 9378398. ISBN 91-87944-13-8 (inb.) Ranby, Caroline; Ranby Henrik, Boman Hans (1998). Kersti-Rågfelt-Strandberg-Konfekt-60-x-60-cm När jag målar akvarell försöker jag att inte tänka och planera utan i stället arbeta intuitivt och låta färgerna göra det de kan. När jag får fatt i fantasin kan jag börja leka och bygga min egen bildvärld.. Krapperups borg, i Höganäs kommun.Borgen är en av Skånes äldsta och mäktigaste sätesgårdar med anor från 1300-talet.Idag drivs godset av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Borgen har en naturromantisk park med porlande bäckar, slingrande stigar och flera exotiska träd.. Kullens konstförening använder det gamla stallet längs vägen som konsthall. Skäret och Lerhamn på var sin sida av Kullens båda kuster, representerar det sena 1700-talets och 1800-talets fiskeläge med rätvinkligt gatumönster och i rad strikt placerade längor. ... Krapperup slott med tillhörande landskap och byggnadsbestånd och fiskelägena med tillhörande strandängar....