Lönande lärande : teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omkring 1900 E-Book


Lönande lärande : teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omkring 1900 - Fay Lundh Nilsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2007-06-01
FÖRFATTARE: Fay Lundh Nilsson
ISBN: 9789122021681
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 4,34

FÖRKLARING:

Inom internationell forskning har på senare år intresset ökat för frågan om vad de teknologiska och organisatoriska förändringarna under den andra industriella revolutionen innebar för kraven på arbetskraftens kvalifikationer och kompetens. Av de industrier som kom att spela en viktig roll för den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige från 1890-talet och framåt befann sig verkstadsindustrin i frontlinjen. I denna studie, som baseras på ett unikt källmaterial med detaljerade uppgifter på individ- och företagsnivå, studeras sambandet mellan teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i ett antal verkstadsföretag. I avhandlingen visas att den snabba utvecklingen av verkstadsindustrin i hög grad underlättades av en välutbildad arbetskraft och av att ett betydande humankapital hade ackumulerats i branschen i slutet av 1800-talet. Erfarenhet var den viktigaste lönebestämmande faktorn, men även formell utbildning hade börjat få betydelse för verkstadsarbetarnas löneutveckling. I avhandlingen visas också att den relativa efterfrågan på yrkesskicklig arbetskraft följde de stora cykliska förändringarna i den ekonomiska utvecklingen under 1800-talets senare decennier.

[email protected] 764. Litteratur inkommen till redaktionen ... DOCX www.hist.lu.se ... . Agrell, Wilhelm, Maskerad front: Kalla krigets underrättelsehistoria, Lund 2008. Ahlbäck, Tore (red.), Western ... Sverige och Medelhavsvärlden (1600-1900) Syngruppen. Systemvirologi. ... Svenska som andraspråk. Svenska som främmande språk. Sektion 2. Avdelningen för filmvetenskap, ... Stöd till forskning och lärande. Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Adaptivt immunförsvar. From one model to the othe ... Lönande lärande - Teknologisk förändring, yrkesskicklighet ... ... . Adaptivt immunförsvar. From one model to the other - Swedish vocational education and training in the twentieth century . Paper till den fjärde utbildningshistoriska konferensen. Session 15 Nittonhundratalets yrkesutbildning. Uppsala universitet, 1-2 oktober 2009. ... i.e. during the decades around 1900. Modern Apprenticeship and Teknikcollege: Historical Roots of Two Current Features of Swedish Vocational Education Tobias Karlsson, Fay Lundh Nilsson & Anders Nilsson, 2016, Histor Lundh Nilsson F (2007) Lönande lärande: teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omkring 1900. Almqvist & Wicksell, Stockholm Google Scholar Lundh C, Schön L, Svensson L (2004) Regional wages in Sweden 1861-1913....