Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 E-Book


Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 - Tore Johansson, Ronny Pettersson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-03-14
FÖRFATTARE: Tore Johansson, Ronny Pettersson
ISBN: 9789186573171
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,84

FÖRKLARING:

Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Målsättningen var att under en vecka i mars varje år samla den växande floran av föreningar och organisationer inom lantbruket till gemensamma överläggningar. Under veckan arrangerades föredrag, diskussioner och utställningar över aktuella ämnen. Samtidigt höll också många av medlemsföreningarna sina årsmöten.Föreningen Lantbruksveckan utvecklades till en självfinansierad och ideell sammanslutning med som mest ca 70 samverkande organisationer. De allmänna sammanträdena, som efterhand kom att hållas i Konserthuset, brukade vid 1900-talets mitt samla omkring 2 000 av landets främsta företrädare för lantbruket, agrarforskningen, det agrara utbildningsväsendet och lantbruksadministrationen.”Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911–2007” beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll. Tonvikten ligger på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska föreningsrörelsens angelägenheter. Bokens övergripande ambition är att belysa samspelet mellan lantbruksnäringens utveckling och den organisatoriska och vetenskapliga kompetens, som årligen mobiliserades genom Lantbruksveckan. En genomgående strävan är också att sätta Lantbruksveckans agerande och utveckling – under en för svenskt lantbruk extremt omvälvande och växlingsrik tid – i relation till det motto som grundarna lanserade 1911 för dess verksamhetsinriktning: upplysning, arbete och samarbete.Tore Johansson (1937–2010) var fil. lic., LRF:s arkivarie och ägnade främst sin forskning åt den agrara föreningsrörelsens historia, t.ex. Samverkan gav styrkan från 1979 tillsammans med Per Thullberg och The Co-operative Movement in Sweden. Past, Present – the Future tillsammans med Sven Åke Böök från 1988.Ronny Pettersson är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia, Stockholms universitet samt ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Hans forskning är främst inriktad mot institutionella förändringar i svenskt jordbruk under 1800-talet och skogshistoriska frågor, bland annat den moderna sågverksindustrins historia.

...linjerna i verksamhetens innehåll. Tonvikten ligger på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska föreningsrörelsens angelägenheter ... Sågad skog för välstånd : den svenska sågverksindustrins ... ... . Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. "Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911-2007" beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll. Pris: 210 kr. inbunden, 2013. Skickas om 1 vardag. Köp boken Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 av Tore Johansson, Ronny Pettersson (ISBN 97891 ... Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 ... ... . Skickas om 1 vardag. Köp boken Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 av Tore Johansson, Ronny Pettersson (ISBN 9789186573171) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Lantbruksveckan 1911-2007 - SOLMED nr 57 Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Boken "Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911-2007" beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll. Pris: 239 kr. Inbunden, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Upplysning, arbete, samarbete : lantbruksveckan 1911-2007 av Tore Johansson, Ronny Pettersson på Bokus.com. DiVA portal is a finding tool for research publi...