Ömse sidor om vägen : allén och landskapet i Skåne 1700-1900 E-Book


Ömse sidor om vägen : allén och landskapet i Skåne 1700-1900 - Patrik Olsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2012-06-15
FÖRFATTARE: Patrik Olsson
ISBN: 9789186573263
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 9,58

FÖRKLARING:

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett nytt landskapselement – allén.”Ömse sidor om vägen” beskriver, analyserar och diskuterar alléerna i de skånska godsens, städernas och byarnas landskap. Flera olika frågeställningar behandlas: Varför började man plantera alléer utmed vägarna? När och var har alléerna planterats? Vilka trädslag har man använt? En historisk begreppsanalys av ordet allé och dess utveckling ger en vidare bild till dess användning genom tiden och hur man har sett på allén.En viktig aspekt i sammanhanget är synen på landskapet genom tiden vilket i hög grad även har påverkat synen på allén. Författaren visar att för att förstå allén som företeelse måste landskapet förstås, eftersom allén är underordnad vad som sker i landskapet. Allén tydliggör andra strukturer och förstärker samband. Allén är alltså resultatet av såväl en praktisk funktion och som ett estetiskt ideal.Patrik Olsson har genomgått forskarutbildningen vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet och varit knuten till Nordiska museets forskarskola. ”Ömse sidor om vägen – Allén och landskapet i Skåne 1700–1900” är hans doktorsavhandling.

...och landskapet i Skåne 1700-1900 Plats: KSLA Arrangör: Kungl ... patrik olsson | Adlibris ... . Skogs- och Lantbruksakademien : Platser kvar: 2 Sista anmälning: 2012-11-18 Dag: 2012-11-20 : Anmälningssystemet levererat av: Din Kurs Sverige AB www.dinkurs.se Allén och landskapet i Skåne 1700-1900 Högberg, Tomas Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History. Ömse sidor om vägen : allén och landskapet i Skåne 1700-1900 av Patrik Olsson inbunden, 2012, Svenska, ISBN 9789186573263. Med ... allén och landskapet i Skåne 1700-1900 210 kr. inb ... Ömse sidor om vägen - Lunds universitet ... . Med ... allén och landskapet i Skåne 1700-1900 210 kr. inbunden. Bedre med bønner; en matvare med helsefremmende og magiske egenskaper 248 kr. häftad ... Ämnesområdet skånska alléer grundar sig på Patrik Olssons doktorsavhandling genom boken "Ömse sidor om vägen - Allén och landskapet i Skåne 1700-1900". Boken, som presenterades i Skogshistoriska Tidender nr. 1, 2013, är utgiven i KSLA:s bokserie Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden under 2012. I boken Ömse sidor om vägen - allén och landskapet i Skåne 1700-1900 har Patrik Olsson samlat ett omfattande historisk material kring de skånska godsens, städernas och byarnas landskap. Boken presenteras vid ett boksläpp den 20 november , dit du anmäler dig senast den 14 november. Kulturgeografen Patrik Olsson föreläser om alléer i godsens, städernas och byarnas landskap och visar ett rikt material av kartor och fotografier. Patrik Olsson disputerade 2012 på avhandlingen "Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700-1900". Han är nu verksam vid Regionmuseet Kristianstad. Instead a descriptive phrase became common, Ömse sidor om vägen, meaning "on both sides of the road". A description would therefore speak of a road with trees on both sides of the road, as an allé!

The results of the study show that only a few avenues existed around the year 1700, which is the chronological starting point of the thesis. Älskade träd : om 33 arboreta, en rad alléer & andra träd. Våra ädla lövträd. Träd kan rädda världen. Skador och sjukdomar på träd : en diagnosbok. Ömse sidor om vägen : allén och landskapet i Skåne 1700-1900. Dirr's Encyclopedia of Trees and Shrubs. Än lever skogen. Alléhandboken av Patrik Olsson Ömse sidor om vägen Allén och landskapet i Skåne 1700-1900 . Tid Tisdag 20 november, kl. 18.00-20.00 (kaffe med smörgås från kl. 17.30, mingel med förtäring och dryck kl. 20.00) Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm Anmälan (O Pris Senast den 17 november via webben (klicka här) eller till "Ömse sidor om vägen - Allén och landskapen i Skåne 1700-1900" (2012) av Patrik Olsson. "Gästgifwerier, krogar och skjutshåll" (2003) av Nils-Erik Winther, Rolf Wändel, Matz Jörgensen ... Allén och landskapet i Skåne 1700-1900. Alléerna i Skåne har präglat landskapet under flera århundraden. Redan under första delen av 1700-talet började träd planteras på ömse sidor om vägen, till en början mest i anslutning till gods och i utkanten av städerna. Namnet. Namnet skrevs 1320 Alwarslöfh.Efterleden är löv, 'arvegods'.Förleden innehåller troligen mansnamnet Alvar. [1]Risken är stor att Araslöv sammanblandas med antingen Åraslöv i Vinslövs socken eller Åraslöv i Nosaby socken.Ett sådant exempel på sammanblandning är ett kopiebrev från 1400-talet i vilket ärkebiskop Peder Lycke donerar gårdar i "Areslöf i Vithingslöf socken". Just nu är det en person som svarar på köpes annonser och som sen inte levererar boken/böckerna efter hen fått betalt. Annonser Säljes Historia & Arkeologi Olsson, Patrik / Ömse sidor om vägen: Allén och landskapet i Skåne 1700-1900 96 patrik olsson, Ömse sidor om vägen: allén och landskapet i Skåne 1700-1900. av Hans Antonson 100 mia åkerfelt, För fremlingarnes trefnad. Byggmästaren Hilda Hongell och iscen-sättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet. av Inga Lena Ångström Grandien 102 anders wepsäläinen, Stalotomterna: en kritisk granskning av ... Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2012: Att göra risker till möjligheter • Allemansrätt • Skogsmarksvittring • Alléer och......