Fynden från "Svarta jorden" på Björkö : från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog E-Book


Fynden från

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2018-05-27
FÖRFATTARE: Erik Sörling
ISBN: 9789150627152
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,9

FÖRKLARING:

Hjalmar Stolpes grävningar i "Svarta jorden" på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes.Nära 150 är efter Stolpes arkeologiska pionjärinsatser bedrivs Birkaforskning intensivare än någonsin. Denna volym, som återger Särlings katalog redigerad och tematiskt uppställd, är avsedd som ett bidrag till kunskapsunderlaget .

.../ 2: Böcker från fem förläggare. Julen 1950 ... Katalog - Sveriges bästa priser och sortiment ... . Katalog. (två häften) 77 kr Bokbörsen. 77 kr Bokbörsen: Bok-katalog omfattande geografi och resor (alla länder utom Sverige) åren 1901-1928. + Bok-katalog omfattande geografi och resor (Sverige) åren 1901-1928. 220 kr de Seton till Björkö med en arkitekt som på hans uppdrag kartlade fornminnesområdet. Medan denne var sysselsatt härmed passade Seton på att gräva ytterligare några gravar. Fynden inlämnades 16 augusti till Vitterhets ... Stolpes fynd från Svarta jorden på Björkö publicerade ... . Fynden inlämnades 16 augusti till Vitterhets­ akademien tillsammans med ett runstensfrag­ ment och fynd från Svarta jorden, bl.a. Knut Hjalmar Stolpe Född: 1841-04-23 - Gävle församling, Gävleborgs län Död: 1905-01-27 - Hedvig Eleonora församling, Stockholms län Arkeolog, Etnograf Band 33 (2007-2011), sida 565. Meriter. 1 Stolpe, Knut Hjalmar, f 23 april 1841 i Gävle, d 27 jan 1905 i Sthlm, Hedv El.Föräldrar: justitieborgmästaren Carl Johan S o Katarina Vilhelmina Charlotta Eckhoff. Fynden från "Svarta Jorden" på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar Katalog. 200 kr. Köp Fynden från "Svarta Jorden" på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar Studier, Äldre uppgifter. 200 kr. Köp ... Hjalmar Stolpe som efter landstigningen på Björkö 3 oktober 1871 greps av platsen skrev i sin första redogörelse från Birka: Ehuru redan de första spadtagen i 'Svarta jorden' ådagalade dess egenskap af 'kulturlager', och en fortsatt undersökning således egentligen var främmande för det ursprungliga ändamålet 1 Stolpe, Knut Hjalmar, f 23 april 1841 i Gävle, d 27 jan 1905 i Sthlm, Hedv El.Föräldrar: justitieborgmästaren Carl Johan S o Katarina Vilhelmina Charlotta Eckhoff. Elev vid Sthlms lyceum 53, inskr vid UU 15 dec 60, FK 28 maj 70, disp 20 mars 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, studerade arkeologi vid LU o Khvns univ sommaren 72, amanuens vid LU:s hist o etnografiska museum ht 73, doc i nord ... Sagan om Malala är i sig en utomordentligt viktig historia att berätta för alla barn. I denna bok får vi höra hela historien om den lilla flickan som fick Nobels Fredspris samt för barnen blir det en viktig berättelse om att vi alla kan bidra till en bättre värld - var samt en på sitt eget sätt. Förtfattarens mjuka samt förklarande ton ger boken en tilltalande inramning vilket ... • Fynden från "Svarta jorden" på Björke. Från Hjalmar Stolpes undersökningar. 2. Katalog. Erik Sörling. Uppsala 2018. (Aun 48) • Fynden från "Svarta jorden" på Björkö. Från Hjalmar Stolpes undersökningar. 1. Studier, äldre studier. Uppsala 2018. (Aun 49) • Kaliff, Anders & Oestigaard, Terje: Bronze Age Håga and the Viking ... Gräslund, Ann-Sofie. Publications (10 of 25) Show all publications ... Open this publication in new window or tab >> Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter. Gräslund, Anne-Sofie. Fynden från "Svarta Jorden" på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. 2018. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet Naturhistoriska och archffiologiska undersökningar på Björkö i Mälaren. Af HJALMAR STOLPE. [Meddelndt den 10 Januari 1872.] Ehuru de undersökningar, för hvilka en kortfattad redogö­ relse här meddelas, ingalunda få betraktas såsom afslutade, och följaktligen den åsigt, jag hittills kunnat bilda mig om för­...