Platsens mänskliga berättelse E-Book


Platsens mänskliga berättelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2013-07-12
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789187439018
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,11

FÖRKLARING:

Människor har sedan urminnes tider konstruerat olika platser och byggnader för olika syften. Användningsområden, bruksvärdet och de människor som bebott dessa platser har dock förändrats över tid. Socioekonomiska och politiska förändringar har omformat dessa platsers och byggnaders sociala sammanhang och människornas relationer till och berättelser om dem. En byggnad, en väg eller en mur kan vara historiska objekt som hyser många subjektiva och mänskliga berättelser. Dessa platser som förkroppsligar mänskliga handlingar och som har använts och ägts av olika grupper under olika historiska epoker utgör en viktig del av människornas minnen och deras upplevelser av platserna. Mänskliga berättelser belyser därmed olika dimensioner av samma objekt. Det finns alltså olika berättelser och rent av parallella berättelser av en plats som ibland berikar och kompletterar varandra och ibland visar på berättarnas differentierade förhållningssätt till dessa platser.Denna bok är en samling av berättelser om olika platser och deras mångsidiga användning över tid. Dessa berättelser är inte om platserna som byggkonstruktioner utan är snarare berättelser om de människor som har bott på och använt dessa platser för olika syften. Boken Platsens mänskliga berättelser innehåller långa och korta berättelser av platser som bär spår av både människor som har bebott och använt dessa platser och de historiska epoker som har präglat användningen av dessa platser. Boken innehåller bland annat lokala berättelser om globala händelser, som andra världskriget, kalla kriget och migration, samt berättelser om den svenska välfärdsstatens uppbyggnad, som införandet av semesterdagar för arbetarkvinnor och barnkolonier.

...rdagar. Köp boken Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood (ISBN 9789113082905) hos Adlibris ... PDF Berättelser - DiVA portal ... . Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Berättelserna i platser.se har flyttats till minnen.se. Alla som har konto på Platser kan komma åt sitt material på Minnen genom att skaffa ett konto där. Därefter behöver man skicka ett mail till [email protected] med information om användarnamn på både det gamla Platserkontot och det nya kontot på Minnen så att kontona kan kopplas ihop. Hår - symbol, berättelse, magi I all symbolik intar den mänskliga kroppen en central plats. ... Platsens mänskliga berättelse - Buuks ... . Hår - symbol, berättelse, magi I all symbolik intar den mänskliga kroppen en central plats. Kroppen är mittpunkt i religiösa ceremonier och ritualer, liksom i vardagliga fester som inte har religiös betydelse. Vanligast är mänskliga karaktärer men berättelser har skrivits om många andra typer. Mumintrollen (vad det nu är), Frödings snigel, ET, bilen Dumbo, R2D2, Shrek, drakar, Frankensteins monster och Musse Pigg. ... Berättelser som inte tar plats någonstans svävar fritt och berör inte. Vi bor på olika platser i Sverige och vi möts oftast digitalt. Genom berättelser, samtal och lärande arbetar vi med omställningen till en värld i ekologisk balans. En värld präglad av mänsklig omtanke som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Vad närområdets platser, ... Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. ... De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Följ kvinnors vardag i ett historiskt Stockholm i berättelser om aktivism, hungersnöd, förbjudet sex, facklig kamp, häxor och mycket mer. Kvinnans Plats är en serie historiska berättelser från Stockholms Kvinnohistoriska där inbjudna historiker och forskare berättar om kvinnors vanliga och ovanliga Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samisk mark, kultur och mänskliga rättigheter. FN har vid flertal tillfällen kritiserat Sverige för att inte skydda samers rätt till inflytande och medbestämmanderätt över sina traditionella marker. Stephen Wiltshire har fått smeknamnet "den mänskliga kameran". Men jag vet inte om jag tycker att det är särskilt rättvist mot honom. Det finns de som tycker att han och andra savanter saknar egentlig konstnärlig förmåga. De bara reproducerar det de ser eller hör, utan att addera några egna tolkningar eller känslor. Mänskliga rättigheter; Boken "Kalle är mobbad" Tanke - Språk; Svenska idiom - språkets muskler! Idiom - konsten att uttrycka sig obegripligt; Lovord från läsarna. Hej, Jag är lärare i SFI på Folkuniversitetet i Göteborg. Jag hittade din fina sida om grammatik och vill gärna använda mig av den. Då undrar jag vad jag får göra. Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara....