Människan genom tiderna Kurs A Lärobok E-Book


Människan genom tiderna Kurs A Lärobok - Karin Skrutkowska, Jan Stattin, Gunnar T Westin, Torbjörn Norman pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 1997-10-28
FÖRFATTARE: Karin Skrutkowska, Jan Stattin, Gunnar T Westin, Torbjörn Norman
ISBN: 9789127641143
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,87

FÖRKLARING:

A-kursenMänniskan genom tiderna Framställningen är kronologisk och går från äldsta tid till i dag. Nordens historia behandlas i sammanhängande avsnitt under respektive epok. Tidsaxlar, kart- och bild-material samt forskningsrutor kompletterar texten. Lärarpärm Pärmen innehåller bl a olika förslag till kursplanering och metodiska tips samt ett kapitel om historisk metod. Huvuddelen upptas av nivågrupperade studieuppgifter till A-kursboken. Både de och kartmaterialet är kopieringsunderlag. B-kursböckerSvenska folkets vardagsliv Ett stycke svensk historia ur ett etnologiskt perspektiv. Vi får veta hur vanligt folk levde i helg och söcken, hur familjelivet såg ut och vad släkten betydde. 1800-talets bondesamhälle står i centrum. Konsten i historiens spegel Hur har makthavare genom tiderna använt konsten och arkitekturen i sin propaganda för att underbygga sin egen maktställning? Hur speglar konsten det samtida samhällets värderingar? Hur fri var konstnären att uttrycka sitt eget skapande? Det är några av de frågor som besvaras i denna skildring av konstutvecklingen i Europa från antiken till idag. Kommunikation – från budbärare till internet Författaren förklarar sambandet mellan kommunikation och samhällsutveckling, allt från antiken med dess budbärare till dagens IT-samhälle. Rikligt med illustrationer och konkreta exempel. NYHET! Europa i krig och fred Syftet med boken är att få läsaren att se kriget som en av historiens starkaste – och mest förödande – drivkrafter. Genom att visa på dess oerhörda verkningar i Europas historia vill författaren framhäva vikten av ett fortsatt systematiskt arbete för freden. Ett inledande kapitel tar upp forskningens teorier om varför och i vilka situationer krig uppkommer. Den följande texten är kronologiskt upplagd och tar sin början i antikens krig och slutar med genombrottet för fredsarbetet under efterkrigstiden. Vapenteknologins utveckling och samband med staternas ekonomi, politiska reform och restriktioner i krigens spår, krigslagar, krigarnas villkor och status i samhället, samtidens syn på krig och fred är några av de teman som behandlas. Ett avslutande kapitel tar upp möjligheten till en värld utan krig. NYHET! Hur arbetar arkeologen? Med utgångspunkt i de olika utgrävningarna av Birka skildras hur arkeologin utvecklats till en självständig vetenskap i vårt land. Författaren berättar arkeologerna utifrån husgrunder, gravskick, synålar, pärlor etc har resonerat sig fram till en bild av dagligt liv, av samhällsstruktur, handelsfärder, religiösa föreställningar etc i vikingatidens Birka. Men hur tillförlitlig är bilden? Och hur kan arkeologen och historikern berika varandras arbete? Det är några av de många frågor som tas upp. NYHET! Matens historia Vi får följa människans matkultur genom årtusenden. I ett utvecklingsperspektiv får vi lära känna svensk mat och matkultur i vardag och fest, inom olika samhällsklasser. Och vi får följa hur köket, dukningen och bordsskicket har vuxit fram. Författaren belyser också uteätandets historia, hur och varför värdshusen och restaurangerna blev till samt hur främmande kulturer har påverkat de svenska menyerna.

...är profilerad mot natur, miljö och hälsa ... Går det att skapa en bra lärobok i historia ... ... . Natur, miljö och hälsa. Undervisningen är profilerad mot ämnen som naturkunskap och hälsa och sker delvis genom utflykter och ... Religionskunskap/Alm Lärobok Kurs 1, 3:e upplagan - Häftad. Finns i lager, 477 kr. ... Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven. ... Boken behandlar också samspelet mell ... PDF Ateismens utrymme i läroboken - DiVA portal ... . ... Boken behandlar också samspelet mellan religion, kultur och samhälle i olika tider och olika delar av världen. Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap undersöker litteraturens funktion, möjligheter och utveckling, från antikens Odysséen till fenomenet Harry Potter. Utbildningens fokus ligger på att tolka texter och förstå deras sammanhang. I ämnet ingår kurser i både litteraturvetenskap och kreativt skrivande. styrdokument relevanta för sagda kurs. Rent ... förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen" ... Med utgångspunkt i detta avser denna studie att närgranska de läroböcker som får anses lämpliga genom att de förekommer i undervisning idag att tas upp. Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället som…...