Kyrkan i landskapet E-Book


Kyrkan i landskapet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-11-02
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789174024326
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,49

FÖRKLARING:

ALLTSEDAN 1600-TALET har sockenkyrkorna betraktats som ett omistigt kulturarv. Lagar och förordningar ger kyrkorna ett starkt skydd, bland annat genom kulturminneslagen. Kyrkorna har varit platsen för andlig och religiös verksamhet under mycket lång tid och har också haft stor betydelse för Sveriges sociala, ekonomiska och administrativa historia. Kyrkorna kom att bli centra i ett väl fungerande administrativt system av socknar, och sockentillhörigheten kom att bli ytterst påtaglig för nästan alla landets innevånare.På många sätt kan sockenkyrkorna betraktas som vårt viktigaste materiella kulturarv. Ofta uppfördes de på iögonenfallande platser i landskapet, som utefter vattendrag eller i höjdlägen med vida utblickar. Anknytningen till lokal bebyggelsetradition och de omgivande kyrkomiljöerna gör att vi här ofta upplever en stark platsidentitet - platsens själ.Av flera skäl har kyrkomiljöerna kommit att starkt förändras under senare tid. Församlingsstrukturen befinner sig i omdaning, och urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden är också faktorer som påverkar utvecklingen. Boken är framtagen inom Sockenkyrkonätverket och vill visa på de förändringar som är pågående och i en mera allmän mening intressera allmänheten för de kulturhistoriska värden vi ännu äger i dessa miljöer: Kan ett landskapsperspektiv fördjupa kunskapen om sockenkyrkorna och värderingen av kyrkomiljöerna? Den frågan ställs i boken.ULF SPORRONG (red.) är professor em. i geografi, särskilt kulturgeografi vid Stockholms universitet. Bokens sju kapitelförfattare belyser alla viktiga beståndsdelar i det historiska landskapet runt sockenkyrkorna.

... Svenska kyrkan är kyrka i nytt landskap ... PDF Review of Sporrong, Ulf (ed), Kyrkan i landskapet (2015 ... ... . Ett fritt trossamfund i ett Sverige som på allvar blivit mångkulturellt och mångreligiöst, och där kyrkotillhörigheten på en generation sjunkit från nio av tio invånare till under sex av tio. Runt om i kyrkor och församlingshem pågår ett omfattande och mångfacetterat arbete. kyrka, men också om det samlade kyrkobeståndet i dess helhet. Det krävs överblick över hur kyrkorna tillkommit, förändrats och präglats av sin tid och sina socken­ bor, och över hur de hänger samman med det omgivande landskapet. När vi har likformiga basuppgifter om ... Kyrka i nytt landskap - Artos & Norma Bokförlag ... . När vi har likformiga basuppgifter om samtliga kyrkor och deras miljöer kan vi göra jämfö­ delen av landskapet har dock till sin kärna väsentligt omge-staltats, framförallt genom att kyrkornas korparti byggts om. De bäst bevarade medeltidskyrkorna återfinns på slätten kring Halmstad och Laholm. Många av landskapets äldre kyrkor har i efterreformatorisk tid rivits och ersatts med en ny, särskilt under 1800-talet. Kyrkor i Västmanland Klicka på kyrkans namn så får du en beskrivning av kyrkan och en kulturhistorik karakteristik. Dessa gjordes - för alla kyrkor som är skyddade av kulturminneslagen - på uppdrag av Västerås stift under åren 2004-2006 av antikvarierna Rolf Hammarskiöld och Jean-Paul Darphin. Kyrkan i landskapet - inbunden, Svenska, 2015. 269 kr. Skickas senast imorgon Fri frakt från 169 kr för privatpersoner. Beskrivning. ALLTSEDAN 1600-TALET har sockenkyrkorna betraktats som ett omistigt kulturarv. Lagar och förordningar ger kyrkorna ett star...