Historikerna och källorna : om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia E-Book


Historikerna och källorna : om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia - Erik Wångmar, Malin Lennartsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-12-19
FÖRFATTARE: Erik Wångmar, Malin Lennartsson
ISBN: 9789198420319
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 10,24

FÖRKLARING:

Historieämnet är traditionellt sett förknippat med studiet av skrivna källor, inte minst otryckta källor, bevarade till eftervärlden i våra arkiv. Tidigare undersökningar har påvisat en minskande användning av dessa. Historikerna Erik Wångmar och Malin Lennartssons utgångspunkt är att det finns ett stort värde i att kunskap om och förmåga att arbeta med otryckt källmaterial hålls på en hög nivå. Författarna undersöker i denna bok användningen av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i Sverige på kandidat-, magister- och masternivå inom historieämnet över ett drygt halvt sekel, från 1959 till 2015. Frågor ställs om utvecklingen över tid, men också om användningen av otryckta källor kopplat till behandlat ämnesområde, tidsperiod och lärosäte. Avslutningsvis blickar författarna mot framtiden och diskuterar vilken betydelse som den pågående digitalieringen av otryckt källmaterial har för historieämnet i allmänhet och historisk forskning i synnerhet.

... får tillgång till materialet idag, och 6) åtkomstdatum, dvs ... Erik Wångmar | lnu.se | Medarbetare ... . för vissa typer av internetmaterial uppgift om när man ... Historikerna och källorna : om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia. Vägen till Nürnberg : en berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa. Trasiga fioler. Shirins första fall. 3.3 Införandet av skolplikt - Lagen om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa 1944 ... 11.1 Otryckt källmaterial ... användning när man skulle ... Erik Wångmar - Wikipedia ... ... 11.1 Otryckt källmaterial ... användning när man skulle kategorisera individer utefter förståndsutveckling eller psykiska sjukdomar. Återställa och bevara - en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet Restore and conserve - a multidisciplinary approach for restoration of log driving routes in...